"Livet i skärgården är ingen teater" – Byborna lade fram invånarnas önskemål

Öppen dialog blev ledordet för diskussionskvällen om livskraften i Borgås byar och skärgård på onsdagen. 

Paneldiskussionen om byarnas livskraft gick sakligt till.
Victoria Forsmanvictoria.forsman@ostnyland.fi
04.11.2022 13:32
I Linnankosken lukios auditorium hör man glada hälsningsfraser på både svenska och finska när åhörarna strömmar till. 

ANDRA LÄSER