Två olika visioner tävlar på västra åstranden i Borgå

Företagartrio vill utveckla gästhamnen på västra åstanden till ett upplevelsecentrum för båtfolk, Borgåbor och turister. Föreningen Wilenius båtvarv å sin sida ställa båtarna i centrum på varvsområdet så att de klassiska träbåtarna kan stanna kvar och nya kan byggas.

I företagarnas förslag byggs bland annat en paviljong i gästbåtshamnen. Föreningen Wilenius båtvarv vill bygga en ny verkstad med träbåtstillverkning och andra evenemang på varvsområdet.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
22.09.2022 11:19
I Borgå stads anbudstävling för den nya gästbåtshamnen och området med Wilenius båtvarv kunde intresserade aktörer lämna in anbud både för helheten eller för någondera området. Tidsfristen för att lämna in förslag löpte ut på fredagen och fram till dess hade ett anbud lämnats in för bägge tomterna och ett för varvet.

ANDRA LÄSER