Stort motstånd mot skolstart den 8 augusti – skola långt in i juni kräver ändå lagändring

Många Borgåföräldrar hoppas på fem dagars höstlov, men att höstterminen då inleds den 8 augusti vill de inte. Förskräckelsen blev stor då de fått veta att det ena av allt att döma leder till det andra. Lagen tillåter inte heller skola längre in i juni.

FÖR TIDIGT. Många anser att skolstart den 8 augusti är på tok för tidigt.
Tora Mattheiszen
19.11.2018 15:31 UPPDATERAD 19.11.2018 17:58
Bildningsnämnden ville som bekant ännu inte förra veckan fatta beslut om arbets- och lovdagar för 2019 – 2020 eftersom frågan om fem dagars höstlov inte förankrats hos rektorerna i de svenskspråkiga skolorna.
Föräldraföreningarna har gjort en förfrågan om höstlovets längd och enligt resultatet hoppas alltså många på fem dagar.
Utbildningsdirektör Rikard Lindström förklarar att om lovdagar läggs till måste man kompensera med motsvarande mängd arbetsdagar under läsåret.
– Det kan i det här fallet främst ske vid jul eller i samband med sommarlovet.
Nu föreslås alltså att höstterminen inleds den 8 augusti. Föräldraföreningens undersökning visar att 49,21 procent av 5 413 personer som svarat hoppas på ett fem dagars höstlov. Enligt förslaget till bildningsnämnden infaller lovet den 14-18 oktober. Höstterminen avslutas den 20 december.
Vårterminen börjar den 7 januari 2020 och sportlovsveckan är den 17-21 februari 2020. Läsåret avslutas samma år den 30 maj.

Många kommentarer

Då ÖN i fredags lade ut en webbnyhet om saken lät kommentarerna inte vänta på sig. Förslaget om tidig skolstart i augusti faller inte alls föräldrarna i smaken. Många av de drygt 40 personer som tyckt till på webben framhåller att man i stället kunde förlänga vårterminen.
Bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz (SFP) säger att lagen sätter stopp för en dylik lösning.
Enligt lagen om grundläggande utbildning har ett läsår 190 arbetsdagar. Av dessa bortfaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj om de infaller på annan vardag än lördag. Utbildningsanordnaren beslutar om vilken dag undervisningen inleds. Enligt lagstiftningen ska läsåret i alla skolor avslutas den sista vardagen under vecka 22, men i övrigt får utbildningsanordnaren självständigt besluta om skolornas arbetstider och ledighet.
Hon påpekar att vecka 22 ibland infaller i maj och ibland i juni.
– Veckodagarna för olika helger varierar också, exempelvis nästa år firar vi julafton på en tisdag. Att ha en vanlig skoldag dagen innan går inte.
Att kompensera höstlovsdagar med skola på lördagar är inte heller en bra lösning.
– Man måste ordna med skolmat och skolskjutsar och det blir dyrt.
Så det återstår att se vilket beslut bildningsnämnden fattar den 13 december, då det aktuella ärendet ska behandlas.

Staten borde agera

Personligen förstår Catharina von Schoultz alla dem som anser att det är för tidigt med skolstart den 8 augusti.
– Borde vi tillsvidare ha det som hittills, det vill säga två dagars höstlov vartannat år och fem dagar vartannat? På statligt håll borde man sedan se över datumet för skolavslutningen och justera lagen om man vill att skolåret ska sluta senare.