Bättre vägar temat på workshop i Grännäs

TRAFIK. Nu fortsätter arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på byvägarna fortsätter. Här en bild från promenaden i december, Bild: Arkiv/Max Nyberg

Arbetet med tryggare trafik på byvägarna fortsätter i en workshop den 13 mars i Grännäs skola. Projektet började i december med promenader.

Avsikten med workshopen är att i samarbete med invånarna i Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag hitta idéer för att förbättra Vålaxvägen och Gäddragsvägen vid Gäddrag by. Alla som är intresserade av trafikärenden i området är välkomna med.

Workshopen är en fortsättning till planeringsarbetet som inleddes i december med en bypromenad.

– Tack till alla som deltog i promenaden. Byborna lyfte fram många problematiska ställen, och vi fick också goda idéer om hur trafiksäkerheten kan förbättras, berättar generalplanechef Maija-Riitta Kontio från stadsplaneringen.

I workshopen presenteras responsen från bypromenaden. Invånarna får föreslå lösningar och förbättringar till problemen. Inför workshopen ha man fått fram en idésamling med olika lösningar till att förbättra trafiksäkerheten. Idésamlingen innehåller också preliminära kostnadsberäkningar för lösningarna. I workshopen bedöms idéerna, och meningen är att tillsammans fundera på genomförbara lösningar.

Det behövs nya idéer och lösningar för att gång- och cykeltrafiken i framtiden ska vara lättare och tryggare i byarna. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland svarar för väghållningen av Vålaxvägen och Gäddragsvägen. Behovet av nya gång- och cykelvägar och övriga åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i Nyland är mångdubbelt större än anslaget möjliggör.

– Det torde inte byggas en vanlig cykelväg vid byvägarna i nära framtiden. Målet är därför att hitta nya idéer och lösningar som med tanke på kostnader och genomförande är realistiska och som ökar trafiksäkerheten. Speciellt beaktas smidiga, trygga och tillgängliga trafikregleringar för gång- och cykeltrafiken, säger Kontio.

Idéplanen är en del av arbetet med delgeneralplanen för byarna Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag.

Workshopen äger rum på Grännäs skola (Grännäsvägen 6) den 13 mars klockan 17.30.

Mer läsning