Bättre tillgång på rehabilitering för Borgåäldre

OCKSÅ REHABILITERING. Nu ska hemvården kunna ersättas eller kompletteras med besök av fysioterapeut, konditionsskötare och verksamhetsterapeut, till exempel. Bild: Evy Nickström

De äldre blir allt fler men samtidigt ska man klara av att sköta dem som behöver vård för samma peng, eller helst mindre, än i dag.

Borgå kommer att satsa på hemmarehabilitering av sina äldre, som ett led i ett spetsprojekt som ska förbättra hemvården för äldre och närståendevärden för alla ålderskategorier.

Tjänstemännen talar om strukturreform, om pilotprojekt, om segmentering och om olika modeller. Kunderna ska också känna att de får mer tid tillsammans med till exempel hemvårdarna.

Det här samtidigt som antalet äldre, det vill säga över 75-åringar, ökar med rekordfart i Borgå. Jämfört med 2016 kommer det fyra år senare att finnas 17 procent fler äldre. Antalet stiger på fyra år från 3 950 till 4 634.

Under de därpå följande fyra åren, från 2020 till 2024, stiger antalet ännu mer, med 27 procent, till 5 892.

– Den här tillväxten är större i Borgå än i landet i stort, säger tf. chef för äldreomsorg och handikappservice Lea Laakso.

Mångprofessionellt

Hemvården fick sex nya tjänster från den här hösten, men de är tidsbundna och ska användas efter avgörande från fall till fall.

Målet är att personalmängden inte ska bli större än den är i år. Bland dem som redan jobbar inom äldreomsorgen är det meningen att man ska skapa ett mångprofessionellt team som sköter hemmarehabiliteringen. Hit hör bland annat fysioterapeuter, konditionsskötare, verksamhetsterapeuter, en näringsterapeut.

Soili Partanen är anställd av Borgå stad men jobbar inom det nyländska förändringsprojektet.

– Regionala pilotprojekt med effektivare rehabilitering ska inledas efter årsskiftet, säger Partanen. I Östnyland har alla kommuner och sjukhuset planerat verksamheten tillsammans.

Den effektiva rehabiliteringen ska erbjuda en intensiv rehabiliteringsperiod hemma hos klienten, kanske varje dag. Rehabiliteringen kan erbjudas till exempel efter ett lårbensbrott eller vid ett nedsatt allmäntillstånd.

De här rehabiliteringsperioderna kan också erbjudas servicehemmens invånare.

Slut med anstaltplatser

Hemmarehabiliteringen ökar inte kostnaderna, eftersom man bara ändrar på den nuvarande verksamheten.

Det som nu helt saknas inom äldrevården i Borgå är en näringsterapeut. En sådan måste alltså hittas, men utan tilläggsanslag.

Målet med rehabiliteringen är att beakta klienternas individuella behov och ge dem förutsättningarna för en god vardag.

Satsningen på att avskaffa alla anstaltsplatser inom äldrevården är på god väg. När man stänger Johannisberg årsskiftet 2018-2019 är det slut på anstaltsplatserna. Efter det bor alla äldre som behöver vård dygnet runt i servicehem.

Intervallvården flyttas ännu i höst till Näse servicehem. Till Näse flyttas också så småningom både dagverksamheten och minnespolikliniken.

FAKTA

Äldrevården i Borgå

Staden har 201 egna vårdplatser på servicehem och 52 platser på Johannisberg.

Staden köper 87 privata servicehemplatser för sina äldre.

650 Borgåäldre har kommunal hemvård av något slag.

Mer läsning