Bastutraditionen blev immateriellt kulturarv

Den finländska bastukulturen är numera upptagen på Unescos lista över immateriella kulturarv. Bild: Mostphotos

Numera hittar man den finländska bastukulturen på Unescos lista över immateriella kulturarv vars överlevnad är av intresse för hela mänskligheten.

Den finländska bastutraditionen har valts till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Beslutet fattades av en mellanstatlig kommitté i torsdag. Det är fråga om första gången en finländsk tradition upptas på Unescos lista.

I och med att bastukulturen upptagits på listan förbinder sig Finland att trygga den finländska bastukulturens överlevnad. Det handlar både om att värna om kontinuiteten och om att lyfta fram traditionens betydelse för finländarna.

Bastubadandet är väldigt populärt i Finland. Nästan 90 procent av finländarna badar bastu varje vecka och i hela landet finns uppskattningsvis 3,2 miljoner bastur. Dessutom finns en rad bastusällskap och bastuklubbar.

Finland ratificerade Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet år 2013. För närvarande finns det totalt 549 immateriella kulturarv i 127 länder.

Fiolspelet i Kaustby är Finlands följande kandidat för listan över immateriella kulturarv.

Mer läsning