Barnombudsmannen: "Resurserna räcker inte till – barnskyddet är i en allvarlig kris"

Barnskyddet är i en svår kris som pågått under hela 2000–talet. Det finns mycket bra forskning men ingenting görs för att förbättra situationen, säger barnombudsmannen. Bild: Catariina Salo/SPT

När ungdomarna och personalen inte trivs på enheterna kan det leda till våld på gatan, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Ungdomar som rymt från barnskyddet och gör sig skyldiga till brott figurerar i rubrikerna. Barnombudsmannen bjöd in ungdomar, beslutsfattare och serviceproducenter till ett rundabordssamtal där man sökte lösningar för barnskyddets framtida verksamhet.

– Alla var överens om att man inte mår bra inom barnskyddet, barnskyddet är i en allvarlig kris, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Kraftiga symtom

Resurserna räcker inte till, arbetet är krävande, personalen är hårt belastad och tillräcklig kompetens saknas. De gamla metoderna för fostran stämmer inte överens med dagens normer.

De unga har kraftiga symtom som tyder på att de inte mår bra, säger Pekkarinen.

– Barnskyddet upplever att de lämnas ensamma i situationen. Ungdomarna upplever att de behandlas känslokallt, de får inte tag på sina socialarbetare och saker berättas inte för dem på ett sådant sätt att de förstår.

I synnerhet våldsbenägna ungdomar och unga som är beroende av alkohol eller droger är i behov av starkt stöd från psykiatrin och missbrukarvården, men en lämplig placeringsplats hittas inte alltid. Ibland går ekonomin före barnets behov.

Pekkarinen säger att situationen fortsatt under hela 2000–talet. Många undersökningar har kommit med förslag på hur verksamheten kan förbättras, men ingenting har hänt, säger hon.

– I diskussionen om ungdomarna glömmer man ibland bort barnskyddets roll. När ungdomarna och personalen inte trivs på enheterna kan det leda till våld på gatan.

Mer läsning