Barnombudsmannen: Barnen bär en tung börda nu

Barnombudsmannen betonar vikten av att höra barnen under de exceptionella omständigheter som landet nu befinner sig i. Bild: Sofie Fogde/SPT

Barnombudsmannen påminner om barnens rättigheter under beredskapslagens förhållanden. Barnens rättigheter ska inte inskränkas mer än nödvändigt under undantagsförhållandet, säger barnombudsmannen.

Den exceptionella situation som Finland nu befinner sig i kan få allvarliga konsekvenser för många familjer, skriver barnombudsmannen Elina Pekkarinen i ett pressmeddelande.

Pekkarinen vill fästa uppmärksamheten vid de barn som redan är i en utsatt ställning, men också påminna om att en kollaps av ekonomin, vardagsrytmens förändring och instabiliteten även påverkar barnfamiljer som inte annars är bekanta med liknande bördor.

– I många familjer lever man nu på den yttersta gränsen vad beträffar osäkerhet, ekonomisk oro och ork, säger Pekkarinen i pressmeddelandet.

Barnombudsmannen önskar att barnen tas i beaktande då statsrådet och kommunerna fattar beslut i en föränderlig situation som denna. Kommunikationen ska vara tillräcklig och barnvänlig.

– Det är viktigt att uppmärksamma barnens åsikter i beslutsfattandet, eftersom det då är enklare för dem att förstå och godta begränsningarna, säger Pekkarinen.

Barnens rättigheter ska inte inskränkas mer än nödvändigt. Pekkarinen betonar att barnen bär en tung börda för att skydda sårbara människor från smittorisken.

Pekkarinen uppskattar kommunerna, organisationer och övriga aktörer för att de snabbt har reagerat på situationen.

Mer läsning