Barnlösas dag på lördag, mors dag på söndag

De ofrivilligt barnlösas situation uppmärksammas i en egen dag som infaller lördagen före mors dag.

På mors dagslunchen dekorerades mammorna med en ros. Alla kvinnor över tjugofem år stoltserade med en ros på bröstet, och ett eller flera barn. Utom hon som inte hade barn och därför inte heller fick en ros.

Förödmjukelsen var total. Den uteblivna rosen var ett tydligt tecken på ett misslyckande, en besvikelse och tom famn, skam.

Moderlighet har egentligen inget med moderskap att göra. Man behöver inte ha barn för att vara moderlig, och mammor är inte alltid moderliga.

Det kom fram när ÖN lottade ut presentkort till en blomsterbutik inför mors dag, och frågade er läsare på Facebook vem ni skulle vilja ge en blomma. Det kom nästan 140 fina svar. Det var inte enbart mammor som uppmärksammades, utan även andra viktiga människor, som vänner och pappor.

"Åt min pappa skulle jag ge denna blomma. Han har skött rollen som både mamma och pappa sen jag och mina syskon var i tonåren. Då våran mamma inte brydde sig ett dugg. Han är faktiskt värd en blomma också på morsdagen."

Barnlöshet är fortfarande ett svårt och tabubelagt ämne. Frågor kring barnlöshet diskuteras allt oftare i medier, men särskilt kring mors dag upplever ofrivilligt barnlösa att sorgen och saknaden känns extra svår.

Mycket har hänt i attityder och förståelse för barnlösa på de trettio år sedan mors dagslunchen. Till exempel har föreningen Simpukka jobbat i trettio år med att erbjuda kamratstöd men också genom att envist och idogt lyfta upp problematiken.

Många upplever ändå att de ställs inför ett okänsligt bemötande. Sorgen och saknaden över att aldrig få bli föräldrar är för många fortfarande oerhört svår att tala om och vara öppen med. Känslan av utanförskap är ofta stor. Men det är inte heller alltid lätt för omgivningen att veta hur man ska bemöta barnlösa.

Även om mycket har blivit bättre, finns det ännu mycket att förbättra när det gäller behandlingsalternativ och villkoren för de ofrivilligt barnlösa. Bland annat behövs det mer forskning kring ofrivillig barnlöshet, dess orsaker och behandling.

Familjebildning, graviditet, barnafödande – och barnlöshet – betraktades länge mest ur kvinnornas perspektiv. För män kan det vara ännu svårare att vara öppen med känslorna kring barnlöshet, eftersom vi fortfarande lever i en kultur där män inte får vara känslosamma och gråta.

En aktuell diskussion den här våren har varit den om mäns barnlöshet. I alla västländer har man sett ett samband mellan mäns lägre utbildning och sämre inkomster och ofrivillig barnlöshet. Det är klart att orsakerna är många till barnlöshet men enligt Befolkningsförbundets forskningsprofessor Anna Rotkirch har män med lägre utbildning och sämre inkomster svårt att hitta en partner att få barn med.

En del är barnlösa av eget och medvetet val. Det kan upplevas som provocerande att det finns de som väljer bort att bli föräldrar, och många vittnar om att de möts av oförståelse och kritik.

Trots allt har vi kommit en bit på väg och det anses inte längre vara självklart att dagens unga måste leva sina liv som tidigare generationer och bilda en kärnfamilj för att anses vara lyckade. Var och en har rätt att bygga upp sitt liv med sina egna byggstenar även om de inte motsvarar traditionella förväntningar och värderingar.

Den här veckan firas föreningen Simpukkas 30-årsjubileum, med höjdpunkten på lördag. Programmet hittar man på här. Kamratstödsgruppen för ofrivilligt barnlösa i Borgå når man via porvoo@simpukka.info.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning