Barnkultur i Sibbo stöds med storsumma

KULTURKLUBBAR. Sibbo kommun och Lilla Villan satsar tillsammans på att föra in konst- och kulturverkstäder och konstupplevelser i elevernas vardag. Satsningen har fått 55 000 euro i projektpengar via Förbundet för Barnkulturcenter i Finland. Bild: Kristoffer Åberg

Utbildnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat 55 000 euro till Sibbo och Lilla Villan för att hobbytimmar i konst och kultur ska få en plats i grundskolelevernas vardag.

– Det här är en otroligt fin grej, säger verksamhetsledare Petri Pöyhönen från kulturhuset Lilla Villan i Nickby som är ett av totalt fjorton barnkulturcentra som fått understöd via ett treårigt spetsprojekt som koordineras av Förbundet för Barnkulturcenter i Finland.

Barnkulturförbundet har som mål att gör konstfostran tillgänglig i vardagen för så många barn och unga som möjligt, och syftar till att öka barnens välbefinnande med konstens och kulturens medel. Förutsättningarna för att beviljas medel var bland annat att hobbytimmarna i skolorna leds och formas av proffs inom konst och kultur, och det är här som Lilla Villan kommer in i bilden.

– Barnkulturcentret Lilla Villan producerar klubbverksamheten i samarbete med Sibbo kommun. 55 000 euro är en betydande summa sett till antalet elever i Sibbo, säger Petri Pöyhönen.

Lika möjligheter

Jämlikhet är ett ledord: Via projektet ges eleverna lika möjlighet att syssla med konst och kultur.Under projektet första år deltar Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu i Nickby hjärta, Sipoonlahden koulu, Jokipuisto och Kyrkoby skola, för att under projektets andra år utvidgas till flera andra av kommunens skolor.

En del av kulturverkstäderna kommer möjligen att ordnas i Lilla Villan, lite beroende på vad som behövs för att genomföra till exempel en dramaverkstad.

Konstklubbarna kommer att sysselsätta tolv konstnärer, samtliga knutna till Lilla Villan, och i Sibbos mångkonstnärliga projekt får skoleleverna vara med och skapa bland annat dans, musik, bildkonst och hantverk. Även fotoverkstäder och berättarworkshops finns med på programmet.

Juulia Salonen och Minna Valkama kommer till exempel att ordna workshoppar kring folkmusik respektive drama, berättar Pöyhönen.

Deltar inom sina respektive genrer gör också fotokonstnär Ida Nisonen, filmregissör Martiina Woodson, musikerna Kirsi Ojala och Mari Karjalainen, bildkonstnärerna Laura Kopio, Maikku Huovila, Marika Kajander och Tiina Kolehmainen, regissör Salla Leino och dockteaterkonstnär Anne Lihavainen.

Kulturprogram

Under de närmaste veckorna kommer programmet för skolkulturdoserna att formas i samarbete mellan Lilla Villans projektkoordinator Tuulia Tuovinen och kommunens bildningsdirektör Hanna Kietäväinen-Sirén.

– Det är i det här skedet oklart om det ordnas klubbar varje vecka eller mera sällan. Klart är i varje fall att eleverna ska ges möjligheta att idka kultur och konst under skoltid, vardagar mellan klockan 12 och 16, säger Petri Pöyhönen.

Bakgrunden till stödpengarna om 55 000 euro hittas i en landsomfattande förfrågan till barn som utbildnings- och kulturministeriet gjorde i början av året. 120 000 svarande barn fick svara på frågor om nyttan med att inlemma konst- och kulturhobbyer som en del av skoldagen. Samtidigt framkom det också vilka kulturformer som de helst skulle ägna sig år.

Totalt har utbildnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen vikt över 1 miljon euro för att, inom ramen för spetsprojektet, fördjupa samarbetet mellan kulturcentra och skolor.

Barnkulturspetsprojektet kör i gång i Sibbo i augusti. Än så länge är det öppet om kulturklubbarna i skolorna är gratis för deltagarna. Även barn i Borgå, Tusby och Kervo kommer att få ta del av frukterna av Sibbo kommuns och Lilla Villans konstklingande samprojekt.

Är verksamt i hela landet och ordnar bland annat vandringsutställningar, turnerande konstverkstäder och basar för gemensamma projekt.

I sina egna regioner samarbetar centren med olika förvaltningsgrenar i kommunerna, till exempel inom småbarnsfostran, skolor och aktörer inom den tredje sektorn.

Med spetsprojektpengarna utvidgas samarbetet mellan barnkulturproducenter och skolor. Från och med augusti får bland annat Sibboelever ta del av konst och kultur som en del av sin vardag.