Barnens bästa måste beaktas bättre i asylprocesser

BESÖK. Inrikesminister Maria Ohisalo besökte Gamla Rådhustorget på måndagen. Också där blev asylpolitiken ett hett samtalsämne. Bild: Kristoffer Åberg

Mera resurser och bättre utbildning är de första stegen för att komma åt bristerna i Migris handläggning av asylprocesser. Hänsyn måste tas till barnens behov, säger inrikesminister Maria Ohisalo. På måndagen besökte hon Borgå.

Förra veckan fick diskussionen kring de papperslösa ny fart när den irakiska flyktingfamiljen i Lovisa fick back från Högsta förvaltningsdomstolen efter att ha väntat i ett år att få överklaga ett neg...