Barnen ska ha nära till skolan

Ge möjligheten att styra barn till de skolor eller bildningscenter som ligger nära oberoende nuvarande elevupptagningsområden och inte styra barnen blint till blivande bildningscenter på nuvarande elevupptagningsområde, ta Ebbo skola som ett exempel.

Än en gång läser man om felaktiga beräkningar om placering av bildningscenter öster om Borgå. Enligt insändaren i ÖN (28.6) är inflyttningen större på Sannäs elevupptagningsområde än på Illby elevupptagningsområde. Här tolkar man igen saken till sin egen fördel och ger en felaktig bild av verkligheten. Man berättar inte att Illby finska elevupptagningsområde inte är detsamma som det svenska. Svenska elever samlas upp från ett nästan dubbelt så stort område än de finska. Det finska elevupptagningsområdet sträcker sig inte söder om motorvägen mot Sannäs, medan det svenska inkluderar Virvik och Kalax i söder till Siggböle i norr. Därmed har Sannäs förespråkarna räknat med inflyttningen i Illby och alla andra byar i sin "egen statistik". Föräldrarna i insändaren anser underligt nog att verklig statistik skall stå som grund för beslutet. Oroväckande är att bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz instämmer med dessa felaktiga beräkningar i ÖN (8.7).

I insändaren i ÖN 9.7 nämner man att "elevantalet i Sannäs om några år är det dubbla i jämförelse med elevantalet i Illby". Här kommer vi igen tillbaka till det föregående. Svenska elever i exempelvis Illby går i skola i Sannäs, det svenska elevupptagningsområdet sträcker sig vitt och brett medan finska elever i till exempel Sannäs eller Jackarby inte hör till elevupptagningsområdet i Illby, de går bland annat i skola i Keskuskoulu i stan. Man ger igen fel bild av elevantalen till allmänheten.

Därtill är det oroväckande att von Schoultz (ÖN 8.7) nämner ett argument för fördelen av placering av ett bildningscenter i Sannäs, att Jackarbyeleverna har det lättare att ta sig till Sannäs än Illby. Det vore väl konstigt om det skulle vara tvärtom? Jackarby by ligger ju alldeles invid Sannäs – Jämför Siggböle och Illby. Därtill talar hon om bättre bussförbindelser i Sannäs i nuläget. I Illby behöver inte barnen i lika stor utsträckning bussförbindelser till skolan eftersom största delen går till skolan (78 procent) medan största delen av eleverna i Sannäs (59 procent) är tvungna att använda buss eller skolskjuts (Bildningsnämndens utredning 20.9.2018). Bussförbindelser ses väl över med bussbolagen om ett nytt bildningscenter byggs? I dagens läge går det inga bussar från Illby till Sannäs eller tvärtom. I praktiken betyder ju det att alla barn från grannbyarna skall skjutsas med taxi till skolan.

Sijaintivaihtoehtojen saavutettavuustarkastelut från bildningsnämndens möte (11.6) har utrett var barnen bor och vilken placering som gör skolan mest lättillgänglig. Inom en radie på tre kilometer från nuvarande Illby skola bor det mest 0-12 åringar i hela området, 108 barn. Detta förstärker åter igen tanken på att placera ett bildningscenter i det tätbebyggda Illby. Vore väl konstigt och väldigt dumt för Borgå stad att planlägga servicebyn och sedan försöka sälja och marknadsföra tomter med mottot "gratis skolskjuts till skolan" när man nu har möjlighet att utveckla en fungerande skola i byn? Enligt invånarenkäten upplever över en tredjedel att skolan skall ligga inom gångavstånd. Konstigt igen att bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz inte beaktar planläggningen i Illby eller värde på byastrukturprogrammet för ett beslut som ändå skall vara förnuftigt långt in i framtiden?

Konstigt är dessutom det att elevupptagningsområdena inte har setts över i utredningarna för ett nytt bildningscenter. Det vore skäl att se över dessa innan slutliga beslut fattas. Ge möjligheten att styra barn till de skolor eller bildningscenter som ligger nära oberoende nuvarande elevupptagningsområden och inte styra barnen blint till blivande bildningscenter på nuvarande elevupptagningsområde, ta Ebbo skola som ett exempel.

Peter Boije Illby

Mer läsning