Barn och unga vaccineras nu i Borgå, Lovisa och Lappträsk

Barn och unga som hör till riksgrupper vaccineras nu i Borgå. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Vaccinationer av personer i åldern 12 till 15 år, som hör till riskgrupper, börjar i Borgå.

I Borgå börjar man enligt THL:s rekommendationer vaccinera också de personer i åldern 12 till 15 år som hör till riskgrupper. Staden meddelar om saken i ett pressmeddelande på onsdagen där man noterar att tidsbeställningen öppnas den 2 juli klockan 08. Den lägsta åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret.

Vaccinet är Pfizer Biontech som för närvarande är det enda coronavaccinet med försäljningstillstånd för vaccinering av personer under 18 år.

Riskgrupperna i åldersgruppen är desamma som riskgrupperna hos personer som har fyllt 16 år.

– I antal är det inte fråga om en så stor grupp, så dessa vaccinationer fördröjer inte vaccinationer av andra åldersgrupper, berättar utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

Tidsbeställning: www.koronarokotusaika.fi/sv.

Vårdnadshavaren kan beställa vaccinationstiden på barnets vägnar. En underårig kan själv besluta om han eller hon vill ta vaccinet, om en yrkesperson inom hälsovården anser att den underåriga utifrån sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vård.

Om barnet inte själv kan besluta om vaccinationen, behövs det ett samtycke av alla vårdnadshavare för att vaccinet kan tas. Samtycket kan skrivas ut på stadens webbplats www.borga.fi/coronavaccinering och fyllas i innan man kommer till vaccinationen.

Det finns också lediga tider för de ålders- och riskgrupper vars vaccinationer har börjat tidigare.

Också i Lovisa

I Lovisa och Lappträsk finns lediga coronavaccinationstider för alla som fyllt 16 år samt för personer som hör till en riskgrupp.

Tidsbeställning via www.coronavaccinbokning.fi. Man kan även ringa på 044–455 5360 vardagar klockan 8–16.

Har du fyllt 70 år och inte ännu fått coronavaccination? Vaccinationstid kan reserveras enbart per telefon, ring nummer 0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Det finns två vaccinationsställen: busstationens lokaler i Lovisa och Lappträsk församlingshem.

För tillfället kan vaccinationstid till vaccinationsstället i Lappträsk reserveras enbart per telefon, ring nummer 0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats.

Artikeln uppdaterad: Tidigare stod det 30 år för Lovisa och Lappträsk. Lovisa stad korrigerade det senare till 16 år.