Barn klättrade över daghemmets port – hittades hemma efter tjugo minuter

Bilden har ingen anknytning till daghemmet i fråga. Bild: Arkiv/KSF Media

När personalen upptäckte att ett barn saknades tillkallades polisen och personalen letade i näromgivningarna. Barnet hade gått den bekanta rutten hem.

Ett barn i lekåldern avlägsnade sig på egen hand från Hornhattula daghems gård i dag tisdag genom att klättra över porten. Barnet hittades cirka 20 minuter senare i sitt hem, dit hen hade gått längs den bekanta rutten. Också polisen kom till platsen men då var barnet redan återfunnet.

– Ett barn borde aldrig kunna ensam avlägsna sig från daghemmet. Vi har ändå förberett oss på dylika situationer, och daghemmets personal inledde omedelbart de åtgärder som finns i säkerhetsplanen. En del av personalen samlade barnen och en del gav sig ut i närmiljön för att leta efter barnet, säger ledaren för småbarnspedagogik Marjaana Kantonen från Borgå stad.

I Hornhattula daghem finns cirka 110 barn.

Borgå informerar om det inträffade i ett pressmeddelande. I det beskrivs händelseförloppet som så att en i personalen en stund tidigare hade bett barnen komma bort från porten, men efter en stund märkte man att ett barn saknades.

Det skedda dokumenteras och man granskar ifall staketets och portens säkerhet ännu kan förbättras. Situationen har diskuterats med barnets vårdnadshavare och det görs en noggrann utredning över det skedda så att motsvarande situationer inte kan uppstå i framtiden. Daghemmets familjer har informerats om det skedda.

Mer läsning