Barn i riskgrupper får nu vaccin i Sibbo

Barn som hör till riskgrupper får nu vaccin i Sibbo. Bild: Arkiv/Leif weckstrom

Utsatta 5 till 11-åringar har nu en chans att skydda sig mot viruset.

Man kan nu börja boka tid till coronavaccination för barn i åldern 5 till 11 år som hör till riskgrupper i Sibbo.

Kommunen meddelar att Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin, som är avsett för barn, anländer till Sibbo i dag (17.12). Tidsbokningen till coronavaccination för barn kan därmed inledas (se faktaruta).

Platsen för barnvaccinen är rådgivningarna i Nickby och Söderkulla. 5 till 11-åriga barn vaccineras inte på walk-in mottagningen.

Skol- och rådgivningshälsovårdarna deltar även i coronavaccinationerna under de närmaste veckorna.

Kräver samtycke

För vaccinationsbeslutet krävs samtycke av alla vårdnadshavare, till exempel med en blankett som hittas på kommunens webbsidor och som tas med av den vårdnadshavare hämtar barnet till vaccinationen.

Vårdnadshavarna ska också berätta för barnet om vaccinationen på ett sätt som lämpar sig för dess ålder, och dessutom utreda barnets åsikt om vaccinationen – om det bara är möjligt med tanke på ålder och utvecklingsnivå.

Comirnaty, som ges till barn i åldern 5–11 år, är mindre än den som ges till personer över 12 år. Intervallet mellan den första och andra vaccindosen för barn är också 6–12 veckor. Tiden till den andra vaccindosen kan bokas samtidigt som tiden till barnets första vaccindos.

THL rekommenderar tills vidare att endast barn i åldern 5−11 år som hör till riskgrupper erbjuds coronavaccin. Vaccinationer rekommenderas ännu inte för alla barn i denna åldersgrupp.

THL har kommit med en lista på sjukdomar, hälsotillstånd och behandlingar som definierar riskgrupper, däribland organtransplantation, allvarlig immunbrist och kronisk lungsjukdom (se faktaruta för hela listan).

Största delen av sjukdomarna är mycket sällsynta och barnet övervakas då av den specialiserade sjukvården. Den behandlande specialläkaren är bäst lämpad att bedöma om ett barn hör till riskgruppen.

Närmare information finns på THL:s och kommunens sajter.

Också säsongsinfluensa

Det finns fortfarande rikligt med vaccin mot säsongsinfluensa i Sibbo. Influensavaccinet kan ges samtidigt som coronavaccinet.

– Vi uppmuntrar personer som hör till riskgrupperna för influensa och deras närstående att boka tid till influensavaccination om man inte redan har tagit vaccinet. Närstående till dem som hör till riskgrupperna vaccineras nu med låg tröskel, då de egentliga massvaccinationsveckorna redan är över och det fortfarande finns gott om vaccin kvar, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i ett pressmeddelande från kommunen.

Tidsbokning främst via webbtjänsten Coronavaccinbokning.fi.

Den som saknar tillgång till nättjänsten kan ringa 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem. Retursamtalet kommer inom ett par dagar.

Nickby rådgivning finns i andra våningen i Nickby social- och hälsostation på adressen Jussasvägen 14.

Söderkulla rådgivning betjänar på adressen Amiralsvägen 2 i byggnadens andra våning.

Tillstånd som definierar riskgrupp

Organtransplantation eller stamcellstransplantation

Allvarlig immunsuppressiv behandling eller allvarlig immunbrist

Kronisk lungsjukdom

En del hjärtsjukdomar hos barn

Kronisk njursjukdom

Svår kronisk leversjukdom

Övervikt, ISO-BMI minst 30

Neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökar infektionskänsligheten

Downs syndrom

Diabetes typ 1 och 2

Astma som kräver regelbunden medicinering.