Barn i nöd söker tryggt hem

PRIDE. Utbildningen ska ge deltagarna en realistisk syn på vad det innebär att bli fosterförälder, säger Bodil Grön och Krista Lyyra. Bild: Kristoffer Åberg

En utbildning som riktar sig till personer som vill hjälpa barn som av olika orsaker inte kan bo hemma, börjar i Borgå i januari.

Utbildningen heter Pride och den ska förbereda familjer på den vardag som uppstår när en ny familjemedlem tar sin plats i familjen.

– Dagens lagstiftning talar inte längre om att hitta ett barn som passar fosterfamiljen, utan om att barnet har rätt till en fosterfamilj som svarar på dess behov, säger Bodil Grön, servicechef inom barnskyddet i Sibbo.

Barnets biologiska föräldrar kan till exempel ha önskemål om att barnet ska placeras i en urban miljö. Andra vill att barnet ska få bo på landsbygden. En del vill att barnet ska få hos en familj med kulturella intressen, en del hoppas på en idrottsintresserad familj.

– Men framför allt handlar det om att vi letar efter helt vanliga familjer som vill förbinda sig att ta hand om ett barn för en viss tid. Barnet har kvar sin egen familj, men behöver flera vuxna i sitt liv.

Pride-utbildning har tidigare ordnats som ett samarbete mellan Borgå och Lovisa. Dessutom har en svenskspråkig kurs ordnats i Sibbo. Den här gången går kommunerna Borgå, Lovisa, Sibbo och Askola samman om en kurs som hålls i Borgå.

Kommunerna ser hela östra Nyland som ett område. Det betyder att barnet som placeras kan ha sin hemort i en annan kommun än fosterfamiljen.

Nio träffar

Ungefär 38 procent av de östnyländska barn som omfattas av barnskyddet bor hos en fosterfamilj. (Fosterfamilj och familjevård är begrepp som täcker varandra).

Borgå har för tillfället 30 barn i familjevård, Lovisa 6, Sibbo 10 och Askola 2.

Längden på vistelsen hos en fosterfamilj varierar stort. För något barn kan det handla om tio år, för någon annan om någon månad.

Banden till de biologiska föräldrarna bryts inte.

Utbildningen består av nio träffar och hemuppgifter. Kursen pågår i fyra månaders tid.

Kursdeltagarna lever sig in i situationer och känslor som det placerade barnet och dess föräldrar upplever. Syftet med hemuppgifterna är bland annat att studera hur egna barndomsupplevelser påverkar färdigheterna att möta det placerade barnets individuella behov och erfarenheter.

– Utbildarna är två, en socialarbetare och en familjevårdare. Socialarbetaren ger myndigheternas syn på vad familjevård innebär. Familjevårdaren berättar om vad det innebär i praktiken att vara fosterförälder och ta hand om ett barn som inte är ens eget 24 timmar i dygnet. Jag har själv gått utbildningen och upplevde den som mycket nyttig. Den var som en resa in i mig själv, jag gick på djupet in i egna värderingar och barndomserfarenheter, säger Krista Lyyra, som är ledande socialarbete i Borgå stad.

Under utbildningens gång görs också ett hembesök hos den familj som eventuellt ska bli fosterfamilj.

BARNETS RÄTT. Bodil Grön påpekar att dagens samhälle beaktar barnets behov mera än tidigare. Bild: Kristoffer Åberg

Inget tvång

Fosterföräldern kan vara en person som lever i ett parförhållande, en ensamförälder eller en ensamboende.

– Kursen förbinder inte deltagaren till att bli fosterförälder. Det kan hända att man under kursens gång kommer underfund med att man inte kan ta på sig ansvaret för ett barn just nu. Men om något år kan läget vara annorlunda, säger Bodil Grön.

Det att man gått utbildningen och blivit godkänd som fosterfamilj, betyder inte ett fosterbarn omedelbart. Det är vanligt att man får vänta något år.

– Vi behöver familjer för barn i alla åldrar. Vårt mål är att alltid kunna anvisa barn under skolåldern en fosterfamilj. Det finns också ett stort behov av familjer som vill ta emot skolbarn och ungdomar, säger Krista Lyyra.

Ett informationsmöte om utbildningen hålls på Borgå stads social- och familjetjänster, Konstfabriksgatan 4 C, 3 våningen, den 14 november klockan 18–20.

Då ges också närmare information om vilka ersättningar en fosterfamilj är berättigad till och vilka stödtjänster kommunen erbjuder. Dessutom berättar en fosterförälder om sina erfarenheter.

Mer läsning