Barn har inga problem med nya bekantskaper

LÄSER MED SEXOR. Dam Kah på skolbänken tillsammans med Stella Simonsen och Felix Lundell. I bakgrunden Max Lappalainen. Bild: Kristoffer Åberg

I fem fredagars tid är Borgå folkakademis integrationsstuderande ambassadörer för sitt hemland i några av stadens svenskspråkiga skolor.

En av de tre som tillbringar fredagen i Näse skola är gambiern Dam Kah. Han kom till Finland för ett och ett halvt år sedan. Han har svensktalande vänner i Lovisa och via kontakterna där fick han upp ögonen för folkakademins svenskspråkiga integrationskurs.

– Jag valde studier på svenska för att det för en person som talar till exempel engelska eller franska är lättare att lära sig svenska än finska.

Han är utbildad sociolog och han är medveten om att han så småningom måste ta itu med finskan.

– Men jag vill lära mig svenska riktigt bra först. Och dessutom har jag redan fått ett jobb. Jag arbetar som handledare för de asylsökande i Akan.

I Näse skola deltar han i lektionerna och följer med undervisningen.

– Det är lite som en repetition för mig.

Han tycker att det är roligt att umgås med barnen. De är frågvisa och intresserade och de fäster sig inte vid om hans svenska är helt korrekt.

– De ställer frågor om kontinenten Afrika, om Gambia, skolgång, kultur. Det är lätt att prata med dem.

Internationalisering

Catharina von Schoultz ansvarar för folkakademins integrationslinje. Hon säger att de flesta kommuner automatiskt placerar invandrarbarn i finska skolor. Det har lett till att de svenska skolorna är ytterst homogena.

– Det är inte bra med tanke på att också de svenskspråkiga barnen bör lära sig att leva i en allt mer mångkulturell värld. Dessutom blir det svårare för de svenska skolorna att uppfylla de krav på internationalisering som ställs i läroplanen.

Därför har folkakademin regelbundet samarbetat med stadens svenska skolor och sedan årsskiftet så att de studerande på integrationslinjen har tilldelats en skola som de besöker fem fredagar i följd.

Kenneth Holmberg, rektor för Näse skola, tycker att det var bra att skolan nappade på erbjudandet att ta emot de studerande.

– Barnen har upplevt det som positivt och intressant att få lära känna invandrarna.