Bärgningen av lotsbåten planeras i detalj

SISTA HÄLSNING. Två erfarna kutterförare omkom i lotsbåtsolyckan utanför Emsalö den 8 december. Via lotsbloggen önskar arbetskamraterna dem förliga vindar under rubriken "stor sorg". Bild: Skärmdump

Olycksutredningscentralen Otkes fortsätter i samarbete med Finnpilot att utreda orsakerna till olyckan utanför Emsalö för en vecka sedan, där en lotskutter kantrade och sjönk och tvåmannabesättningen omkom.

Lotskuttern ligger fortfarande på havsbottnen, på cirka 30 meters djup en bit ytterom farleden i närheten av Borgå kassun. Finnpilots verkställande direktör Kari Kosonen uppger att man håller på och gör upp en plan för bärgningen.

– Planen för att lyfta vraket görs upp tillsammans med Otkes, mötet pågår faktiskt just nu, säger Kosonen när Östnyland når honom på torsdagseftermiddagen.

Det finns flera olika möjligheter att genomföra operationen. Ett sätt är att använda ett större fartyg med kran och lyfta olycksbåten upp på däck för att sedan frakta det i hamn. Ett annat är att lyfta kuttern till ytan, pumpa vattnet ur farkosten, stabilisera den med luftkuddar och sedan bogsera den som vilken båt som helst.

Kommer olycksfarkosten att föras till Emsalö lotsstation?

– Det är en möjlighet som har diskuterats, men i det här skedet är allting öppet, säger Kari Kosonen.

Tidpunkten oklar

Under veckan som gått sedan olyckan har utredningsgruppen även besökt varvet där den snabba lotsbåten av modell Kewatec Pilot 1500 byggts. Även Teknologiska forskningscentralen VTT, som godkänt farkosten för lotsbruk, deltog.

Kosonen har heller ingenting nytt att säga om tidpunkten för bärgningen, utan vidhåller det som redan tidigare framkommit i medier, det vill säga att lotsbåten lyfts inom en till två veckor. Den exakta tidpunkten hänger också på vädret.

– När alla planer för bärgningen är slipade så börjar vi kolla väderleken. Den senaste veckan har till exempel varit väldigt blåsig.

Hårda vindar kan ha haft en andel i att lotsbåten kantrade den 8 december, men innan bärgningen är gjord är frågorna fler än svaren. Så vitt Kosonen känner till har inga dykare varit nere vid vraket sedan olyckan inträffade och i det här skedet har varken Finnpilot eller Olycksutredningscentralen annat än teorier kring orsakerna att komma med.

Lyftet filmas

– Det finns olika scenarier för vad som kan ha inträffat men innan vraket är lyft vet vi inte mer, säger han.

Otkes kommer att filma bärgningen för att kontrollera att eventuella nya skador inte uppstår i lyftsituationen. Finlands miljöcentral övervakar också arbetet. När farkosten väl är lyft tar analyserna vid, bland annat finns det planer på att utföra en simulering av händelseförloppet.

Olyckan där lotsbåten kantrade och lade sig upp och ner i den grova sjögången kom som en total överraskning: det här trodde man inom lotskretsarna att inte kunde hända. Uppdraget var ren rutin, väderomständigheterna ingenting utöver det normala och med samma lotsbåt hade förarna otaliga gånger tidigare utfört sitt arbete utan problem, skriver en av Finnpilots lotsar i bloggen Luotsinblogi.

"Vila i frid"

För sig och sina arbetskamraters del hoppas skribenten att olycksutredningen ger en förklaring till olyckan, så att motsvarande inte sker i framtiden. "Inga förklaringar ger oss dock våra kamrater tillbaka. Jag tar del i de anhörigas sorg. Vila i frid, förliga vindar på lugnare hav." skriver han.

Redan i måndags hölls en tyst minut på lotsstationerna i Finland för att uppmärksamma de två förolyckade männen. Enligt Finnpilots Kari Kosonen har stämningen på lotsstationerna runtom i landet varit dämpad men personalen har erbjudits krishjälp och framför allt har man via diskussion kunnat bearbeta det som hänt.

– Det har varit till stor hjälp att vi öppet kunnat diskutera eventuella rädslor och tankar kring olyckan. Jag tror också att det varit viktigt för personalen att märka att vi inte mörkat någon information för vårt eget folk.

Tills orsaken till olyckan klarnar har kutterförarna och lotsarna enligt Kosonen fått order om att öka på säkerhetsmarginalerna.

Den sjunkna lotsbåten som ligger på 30 meters djup ett stycke från Stora Kölhällen är 15,4 meter lång och 5,1 meter bred.

Läs också Läs också

Mer läsning