Barackundervisning väntar högstadieelever

RIVPROJEKT. I sommar rivs det svenska högstadiet i Lovisa. Den nya skolan ska vara klar våren 2019. Bild: Mariella Raevuori

Efter höstlovet kommer eleverna vid Lovisanejdens högstadium att vara inhysta i barackerna på bollplanen vid Gamla strand. Barackskolan blev 800 000 euro billigare än väntat.

På tisdagskvällen gav stadsstyrelsen i Lovisa grönt ljus för barackundervisning. I tre läsår kommer eleverna i Lovisanejdens högstadium att undervisas i baracker.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) säger att rätt beslut fattades.

– Vi har hört på personalens åsikter. Med tanke på helheten, alltså samhörigheten och pedagogiken samt elevvården, är undervisning i barackerna den bästa lösningen.

Föräldrarnas respons på barackskolan har varit positiv. Klart är att ungdomarnas hälsa är av högsta prioritet.

– Föräldrarna har också önskat att ungdomarna ska, för gemenskapens skull, undervisas under samma tak.

Barackerna är klara för inflyttning efter höstlovet. Fram till dess kommer sjundeklassarna att undervisas i Lovisa Gymnasium. Niondeklassarna går i Generalshagens skola och åttondeklassarna får undervisning i Amistos utrymmen.

Lovisanejdens högstadium är byggt 1969.

Både Lovisanejdens högstadium och Lovisa Gymnasium har varit stängda på grund av problem med inomhusluften.

I sommar ska ett nytt högstadium börja byggas. Bygget beräknas vara klart våren 2019.

Under sommaren renoveras även gymnasiebyggnaden. I höst kan gymnasieeleverna åter studera i gymnasiebyggnaden.

Barackerna blir betydligt billigare än planerat. Barackerna kostar totalt 800 000 euro, alltså mer än en miljon billigare än de uträkningar som presenterades tidigare.

– Under beredningen hade vi utgått från att precis alla elever undervisas i baracker. Enligt nya uträkningar kan hela årskurs 7 inhysas i gymnasiet, då resten av högstadieeleverna går i barackskola.

Sjundeklassarna kommer inte att vistas i gymnasiets källarvåning, där det framkommit vissa problem med inomhusluften. Musiksalen i gymnasiet blir matsal, och bespisningen kommer att ske i två etapper.

Arrangemanget leder inte till att kostnaderna för taxiskjutsarna skjuter i höjden.

– Det är främst åttondeklassarna som, innan höstlovet inleds, eventuellt måste förflytta sig mellan undervisningsplatserna beroende på hur schemaläggningen lyckas med tanke på tillvalsämnen.