Barackernas inomhusluft åtgärdas

DÅLIG INOMHUSLUFT. I en del av Tolkis skolas baracker har man redan en längre tid klagat på läckage och dålig luft. Bild: Kristoffer Åberg

Lokalitetsledningen i Borgå vidtar nu åtgärder för friskare luft i Tolkis skolas och Näse daghems baracker.

Under de närmaste veckorna ska inomhusluften förbättras i en del av de baracker som Borgå stad hyr av Cramo.

– Vi har tillsammans med Cramo gått igenom situationen och kommit överens om åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, säger projektchef Tony Lökfors.

Arbetet med att rengöra ventilationskanalerna har påbörjats i Näse daghem. Arbetet görs under de tider då daghemmet inte har verksamhet. Samtidigt försäkrar man sig om att det inte i ventilationssystemet finns ljuddämpare av mineralull, vars fibrer skulle kunna spridas i inneluften. Vid behov byts delarna ut. Dessutom mäter man och justerar luftmängderna samt tryckskillnaderna i förhållande till utomhusluften. Arbetet tar ungefär en vecka.

Ljuddämpare av mineralull

I Tolkis skola har man redan en längre tid klagat på dålig inomhusluft.

Ventilationskanalerna i Tolkis skolas baracker rengörs, ventilationen justeras och en barackmodul byts ut.

– Också Tolkis skolas ventilationskanaler rengörs och vid behov byter man ut ljuddämpare som innehåller mineralull, och till slut mäts och justeras luftmängderna och tryckförhållandena, säger Lökfors.

I lärarrummet tar man ner akustikskivorna i taket för att kontrollera takkonstruktionen och eventuella läckage. Om takkonstruktionen är i skick, ersätts skivorna med nya akustikskivor. Hittar man läckage eller andra problem byts modulen ut. En annan modul är fuktskadad och den byts ut helt och hållet i början av april. Alla barackers takfogar kommer att gås igenom under våren.

– De här åtgärderna strävar efter att förbättra inneluften, säger Lökfors. Vi följer med läget. ÖN