Baracker för Talman koulu först till våren 2018

Sibbo kommun beställer tillfälliga lokaler för Talman koulu som drabbats av problem med inomhusluften.

Bildningsutskottet möttes på måndagen och beslöt att tillfälliga lokaler ska ersätta Talman koulus nuvarande skolhus.

Trots att barackerna beställs genast i maj kan de inte stå inflyttningsklara när det nya läsåret inleds i slutet av augusti. I stället uppger man att paviljongerna kan tas i användning senast i början av vårterminen 2018.

Så gott som alla skolans funktion ska flyttas över i baracker i två våningar: de sex klasserna, specialundervisningen, kansliet, handarbetssalen och lärarrummet.

Matsalen, gymnastiksalen och salen för teknisk slöjd blir kvar i den nuvarande skolbyggnaden.

Paviljongerna ska placeras invid skolbyggnaden, på den tomt där det tidigare stod ett daghem.

Efter flera reparationer har de uppföljande undersökningarna av inomhusluften visat normala resultat. En enkät visar ändå att elevernas symtom har ökat sedan hösten.