Baracker är den bästa lösningen för högstadiet

I VÄNTAN PÅ NYTT. Största delen av eleverna i Lovisanejdens högstadium flyttar till baracker. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsstyrelsen i Lovisa samlas till ett extra möte på måndag för att för att fatta beslut om lokalerna för högstadiet.

Det alternativ som förespråkas av bildningsväsendet, lokalcentralen och också stadsdirektören, är att baracker hyrs för den tid den nya skolan byggs. Barackerna placeras på bollplanen vid Gamla strand.

Alternativet har bedömts vara det som fungerar bäst med tanke på skolans verksamhet fram till dess att den nya byggnaden står klar hösten 2019 eller våren 2020. Alternativet motiveras med den helhet som bildas av ekonomiska och pedagogiska aspekter samt elevernas och lärarnas bästa.

Barackerna är avsedda för årskurserna åtta och nio, sjuorna får plats i Lovisa gymnasium. Lektionerna i huslig ekonomi, slöjd och handarbete sker i högstadiets gårdsbyggnad.

Alternativet kostar 235 000 per år i tre års tid, totalt 785 000 euro.

Ett annat av de alternativ som har diskuterats är att flytta två årskurser till Kuggom. Det skulle bli betydligt dyrare och kosta 337 000 euro per år, sammanlagt 1 122 000 euro. Dessutom bör man i båda fallen räkna med vissa ändringsarbeten som kostar 80 000 euro.

Rektor sökes

Svenska utbildningssektionen i Lovisa höll möte i torsdags och beslutade enhälligt att avbryta rekryteringen av en ny rektor för Lovisanejdens högstadium. Under nästa läsår sköts rektors uppgifter med interna arrangemang. Tjänsten som rektor ledigförklaras på nytt efter årsskiftet.