Bara tomma ord i Lovisas strategi och planer

Företagarna i Lovisa är inte nöjda med stadens näringslivsåtgärder. Det blev klart när föreningen Lovisa företagare arrangerade en kommunalvalspanel på onsdagen.

Företagarna hade lockat representanter för hela sju av alla nio partier som ställer upp i kommunalvalet i Lovisa i år till sin panel.

Värre var det med publiken där mindre än en handfull "vanliga" invånare hade bänkat sig. Den stora massan bestod av kandidater i kommunalvalet.

Diskussionen leddes av Jari Vahtola, företagare och halvtids-lovisabo. Han utgick från en lång lista med frågor som företagarföreningen hade försett honom med, och där tonvikten var satt på just företagarnas villkor i staden och på Lovisa stads roll när det gäller att hjälpa nya företag att komma i gång och att hålla de etablerade företagen nöjda.

Missnöje

De flesta av kandidaterna i panelen är själva företagare eller har nära kontakt med företagande. Bara Vänsterförbundets Per Hällfors uppgav att han egentligen befann sig utanför sitt eget bekvämlighetsområde, men under kvällens gång visade det sig att hans åsikter inte avvek speciellt mycket från de andras.

Det var bara när Sannfinländarnas Seppo Nurmijoki ville säga upp en stor del av de stadsanställda för att få Lovisas ekonomi på fötter som Hällfors protesterade och var av helt annan åsikt.

Diskussionen tog avstamp i det faktum att Lovisa i höstas placerat sig närmast på jumboplats i landet i en kartläggning över hur företagarna bedömer samarbetet med sin kommun. (ÖN 14.9.2016).

Också i dag är missnöjet stort med stadens agerande, visade valpanelen. Stadens strategi och det näringspolitiska program som har gjorts upp klassificerades som tomma ord, sanahelinä, av deltagarna. Trots att väl de flesta har partikamrater som har suttit med i fullmäktige och styrelse och formulerat de tomma orden.

Lista på småföretagare

Det blev ändå rätt så tunnsått med konkreta förslag också i panelens försök att hitta nycklarna till ett Lovisa med blomstrande näringsliv.

– Attitydförändring, positivism, aktivitet, marknadsföring, ett agerande som utgår från företagande.

Mikroföretagaren Eliko Roots, Gröna, höll sig hela tiden på en konkret nivå och föreslog till exempel en lättillgänglig lista på stadens småföretagare som kan hjälpa de äldre invånarna med praktiska göromål.

– Det finns en lista nu också, men den utgår från stora enheter, som metallföretag och liknande.

Nurmijoki föreslog att nya Lovisaföretag ska få lättnader på kommunalskatten.

– En intressant idé, men knappast juridiskt genomförbar, trodde de andra. Den skulle säkert upplevas som orättvis och försätta de etablerade företagen i en sämre situation.

Hör till metropolen

Paneldeltagarna enades om att staden borde anlita egna företag så långt det bara är möjligt.

– Här gäller det att behärska upphandlingslagen och det har visat sig att staden har svårt att klara av det i dag, säger SFP:s Ralf Sjödahl.

Deltagarna fick en fråga om var de själv handlar sina kläder och andra förnödenheter och här var det bara några få som vågade erkänna att de handlar utanför Lovisa också ibland.

Lovisa är alltför okänt ute i resten av landet, och speciellt i huvudstadsregionen, ansåg paneldeltagarna som ville satsa mer på marknadsföring och på turism.

– Lovisa ligger så nära metropolen och vi ska identifiera oss med den, säger Jouni Malmivaara, Saml. Det fanns en tid när det var näst intill förbjudet att alls tala om metropolen i Lovisa, vi skulle hålla oss utanför. Det är helt fel.

Ingen uppföljning

Befolkningen minskar i Lovisa, det är alltför dött i centrum, speciellt vintertid, turistinfo är alldeles felplacerad, staden förstår inte att utnyttja attraktiva industritomer i Forsby. Listan på negativa företeelser är lång.

Panelen konstaterade att man i Lovisa ofta påbörjar olika utvecklingsprojekt men att de självdör efter en tid, eftersom det inte finns någon fungerande uppföljning. Stadens näringsansvariga fick inte många pluspoäng, liksom inte heller utvecklingsbolaget Posintra som enligt panelen är alltför beroende av EU-projekt.

Kontentan blev att Lovisa behöver en egen front office där man samlar all service för företagarna på samma plats och att den ska skötas med egen personal, inte Posintras.

Enas kunde man också kring begreppet Byarnas stad, Lovisa ska fortsätta på den inslagna vägen med byskolor och en satsning på hela kommunen.

Loviisan yrittäjät- Lovisa företagare är en tvåspråkig förening. Under valkvällen hördes ändå inte ett enda ord svenska, inte ens i inledningstalet.