Bara fem månader till nästa val – men vem har koll på välfärdsområdesvalet?

Arto Jääskeläinen har arrangerat och planerat Finlands nationella val i över 16 år. Nu planerar han ett val han själv inte kommer att ha rösträtt i. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Finlands första välfärdsområdesval kommer att kosta staten minst 17 miljoner euro. På förhand råder ändå oro över att det obekanta valet kommer att få ett lågt valdeltagande.

Tidtabellen är stram, medger valdirektör Arto Jääskeläinen vid Justitieministeriet då mindre än fem månader återstår till Finlands första välfärdsområdesval.De praktiska arrangemangen är han inte särs...