Bara en ville bli domkapitlets notarie

Domkapitlet har sökt en ny notarie under sommaren. Trots förlängd ansökningstid har bara en person sökt jobbet.

Det har visat sig vara svårt att hitta någon som tar över som domkapitlets notarie efter att Clas Abrahamsson går i pension i februari. Ursprungligen sökte två personer jobbet, men en av dem drog sedermera tillbaka sin ansökan. Kvar finns nu Linus Stråhlman, församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling och Liljendals och Lappträsks svenska församling.

Ansökningstiden gick ut på måndagen, och Clas Abrahamsson uppger att saken nu går till domkapitlet som behandlar saken kommande tisdag. Han är osäker på varför så få varit intresserade av jobbet.

– Det är en mycket bra fråga, och jag vet inte varför folk varit försiktiga. Förvisso kräver jobbet en del specialkunskap, säger Abrahamsson.

Han påpekar att man inte förlängde ansökningstiden på grund av Stråhlmans kapacitet som sökande. Däremot handlar det om principen.

– Vi hade bara har en sökande, och Domkapitlet ansåg att vi hade tid. Så ansökningstiden förlängdes.

Själva jobbet beskriver Abrahamsson som intressant. Det handlar i praktiken om att sköta förvaltningsapparaten i domkapitlet, såsom att förbereda ärenden och att fungera som sekreterare.

– En stor bit är att sköta om personaladministrationen kring präster. Vi har knappt 200 i aktiv tjänst ute i församlingarna. Det gäller att pussla där, att se till att alla församlingar har en präst och att alla präster har en församling.