Bankernas föränderliga värld

TRENDBRYTARE. På Mörskom Sparbank går man i motsatt riktning jämfört med många andra banker där man drar ner på den personliga kundbetjäningen för kassatjänster. – Vi har aldrig några köer, säger kontorsdirektör Isa Blomqvist. Bild: Kristoffer Åberg

Kontanter och personlig kassabetjäning är inte länge första prioritet hos de flesta östnyländska banker. Men vilka kunder är det som påverkas och vilka är alternativen som bankerna erbjuder?

För några decennier sedan ringlade sig köerna långa till kassorna på banken under löne- och pensionsdagar. Då var det fulls ruljangs på kontoren och rusning från morgon till kväll med människor som skulle göra sina kontantuttag. Annat är det i dag när kontanterna har ersatts av betalkort och merparten av bankens kunder sköter sina ärenden digitalt.

– Den generella trenden under senare år har varit att nätverket av bankkontor blivit glesare då kontor slagits ihop eller dragits in. Banktjänsterna har också förändrats och skiftat till den digitala världen, till nät- och mobiltjänster.

Nu kan man förutom ringa och besöka bankkontor få hjälp och svar på frågor genom en mängd olika kanaler. Man kan bland annat chatta, kommunicera via sociala medier som Facebook och Twitter, eller förhandla om lån genom telefonkonferens med bankpersonalen.

– I dag gör mellan 80-90 procent av befolkningen sina inköp med kort. I vissa sammanhang använder människor fortfarande kontanter, men det handlar mest om mindre summor till exempel att köpa kaffe i kiosken, säger Timo Peltonen, kontorschef på Finansinspektionen.

De yngre generationerna är bättre informerade när det gäller hur man använder de nya tjänsterna.

Oroliga för ojämlik tillgång

Varje år utreder myndigheten hur tillgången på grundläggande banktjänster ser ut i landet. Trots att tillgången ännu anses vara god överlag håller den på att försvagas ur ett lokalt perspektiv då antalet kontor minskar och tjänsteutbudet reduceras. Finansinspektionen är därför bekymrad över att tillgången på banktjänster inte är jämlik.

– Det finns alltid människogrupper som inte kan använda vissa typer av tjänster på grund av exempelvis fysiska begränsningar eller ålder. För sådana grupper kan deras möjligheter att få bankbetjäning försvagas jämfört med andra kundgrupper när den personliga servicen minskar, säger Peltonen.

– De yngre generationerna är bättre informerade när det gäller hur man använder de nya tjänsterna. Men det är klart att när man blir äldre kommer vissa begränsningar emot att utföra vissa ärenden med ny teknik. Människor kommer alltid åldras och därför vore det bra om man tog det i hänsyn när man utvecklar banktjänsterna.

LOKAL SERVICE VIKTIGT. Mörskom Sparbank betjänar kassakunder hela dagen. I kassan sitter kundrådgivare Kaisa Tuovinen. Bild: Kristoffer Åberg

Mindre kassatjänster behövs

Det minskade behovet av kontanter har lett till att kassatjänsterna på bankkontoren dras in. På vissa kontor har man minskat antalet timmar som kassatjänsterna betjänar och på andra kontor har man slutat handskas med kontanter helt. Tidigare i år ändrade Aktia i Nickby sina öppettider och nu betjänar kontorets kassa mellan klockan 10 och 13.

– Det har helt och hållet att göra med kundbeteende. De är inte så många som längre behöver tjänster hela dagen. Men vi vill betjäna alla våra kundgrupper och därför tar vi inte bort den här funktionen utan har betjäning varje vardag, säger försäljningsdirektör Agneta Wackström.

På Nordea-kontoren i Lovisa och Sibbo har kontanthanteringen upphört sedan något år tillbaka.

– Kontanter erbjuds nog men sättet som det erbjuds har förändrats. Man kan ta ut pengar över disken i K-butiker, R-kiosker, Tokmanni-affärer och givetvis ur automater, säger Antti Valtanen, regionchef på Nordea.

– Majoriteten av kunderna reagerar inte ens på det här. Men de som använder sig av de traditionella kassatjänsterna upplever såklart inte förändringen som positiv.

Jag har de flesta räkningar på direktdebitering men någon enstaka betalar jag på banken. Då passar jag att lyfta pengar också.

Utöver uttagsautomater finns också så kallade insättningsautomater runtom i landet där man lämna in sedlar och mynt som sedan registreras på bankkontot. Det är möjligt för kunder som har bankkort på Danske Bank, Nordea, OP, POP och Sparbankerna att använda sig av automaterna som bland annat finns i Lovisa och Borgå.

– De har varit överraskande populära. Vi trodde utvecklingen hade sprungit förbi sådana automater men så har det inte alls varit, säger Valtanen.

Borgåbon Mikko Suominen besöker fortfarande sitt bankkontor regelbundet.

- Jag har de flesta räkningar på direktdebitering men någon enstaka betalar jag på banken. Då passar jag att lyfta pengar också.

- Men nog har det blivit lite krångligare. Min bank har öppet bara några timmar per dag. Ibland är det ingen kö men ibland är det kö på ett tiotal personer väntar på sin tur till kassan.

FÖRÄNDRAD YRKESROLL. Kassapersonalens uppgifter har också förändrats under senare år. – Vår kassa gör mycket annat än en vanlig snabbkassa, till exempel kan man öppna ett bankkonto utan tidsbeställning och beställa nytt kort, säger kontorsdirektör Isa Blomqvist. Bild: Kristoffer Åberg

Går mot strömmen

Ordet bank härstammar från det italienska ordet för bänk, banca.

Det kommer sig av att de som växlade pengar i städerna använde sig av bänkar.

Assyrier, fenicier och egyptier använde sig av checkar, växlar och skuldsedlar långt innan greker och romare utvecklade mer avancerade system.

De första bankirerna växlade pengar i städer och på marknader för att handelsmän från olika delar av världen skulle kunna idka handel.

På grund av risken för att bli rånad började handelsmännen småningom sätta in pengar hos en bankir. Handelsmannen fick då ett kvitto och han kunde lyfta pengar hos andra bankirer på andra orter.

Venedigs bank som grundades 1157 lade grunden till det moderna bankväsendet. Institutionen i Venedig blev dock inte en bank i egentlig mening förrän i slutet av 1400-talet. Bankerna i Venedig hanterade checkar och insättningar och de lånade också ut pengar.

På Mörskom Sparbank har man dock valt att gå mot strömmen. Kontorsdirektör Isa Blomqvist berättar att man inte har några planer på att ändra öppettiderna för kassatjänsterna.

– Vårt mål är att betjäna våra kunder på det sätt som de vill ha och därför har vi kassan öppen hela dagen. Det är klart att inte ens närapå alla kunder behöver kassatjänster. Men vi ser på det som så att när kunden behöver dem så ska de finnas. Vi har aldrig några köer, säger Blomqvist.

Enligt Blomqvist är en orsak till varför banken kan välja att göra annorlunda att Sparbankerna inte är börsnoterad. Det betyder att banken inte behöver göra vinst till ägarkunderna eftersom sådana inte finns.

– Vi finns bara till för våra kunder. Vi har ingen annan uppgift. Vi har precis samma tjänster som alla de större bankerna har, till exempel mobil- och nätbankstjänster. Men dessutom har vi den här personliga betjäningen.

– I höst har vi också börjat med hembesök. Till exempel för unga familjer som kan ha svårt att komma in till kontoret, då kan vi besöka kunden där det passar och förhandla om lån eller placeringar, säger Blomqvist.

Mer läsning