Bänkar i granit och blomsterkärl – då Kyrkogatan blir gårdsgata blir det trångt om saligheten

FINT MED FÖRSÖK. Anton Frankenhaeuser (t.v.) och Timo Rajakaltio välkomnar trafikförsöket på Kyrkogatan. Bild: Kristoffer Åberg

Flaskhalsar kan uppstå och en del bilister torde välja andra rutter. Det är också meningen. Både invånare och företagare väntar med spänning hur det ska bli då Kyrkogatan i slutet av juni förvandlas till gårdsgata. Testet avslutas i slutet av september.

I slutet av juni placerar staden ut tre granitbänkar och några blomsterkärl på Kyrkogatan. De ska göra sitt för att lugna ned biltrafiken.– Rum finns förstås inte för hur mycket rekvisita som helst, s...