Baldur Brönnimann gör Avanti tillgänglig med osedvanlig musikmix

KONSTNÄRLIG LEDARE. Baldur Brönnimann har som mål att göra den klassiska musiken tillgänglig för en bredare publik. Ett sätt är att ta in element från andra genrer såsom folkmusik, elektroniskt musik, populärmusik. Bild: Jorgo Tsolakidis

Den schweiziske dirigenten Baldur Brönnimann fascineras av att mixa olika slags musikstilar. Det intresset syns också tydligt i programmet för årets Sommarmusik i Borgå: gammalt och nytt varvas med klassiskt, folkligt och nutida.

Baldur Brönnimann vill locka den breda allmänheten till Avantis Sommarmusik och samtidigt passa på att sudda ut stämpeln som klassisk musik många gånger dras med; att den är svår att ta till sig...