Bakterier i vattentornet – dricksvattnet i Söderkulla måste kokas

KOKA VATTNET. Invånarna i de centrala delarna av Söderkulla uppmanas att i fem minuter koka allt vatten som används till matlagning eller som dricksvatten. Bild:

Invånarna i centrum av Söderkulla och i Tasträsk uppmanas koka allt dricksvatten och allt vatten som används i matlagningen i minst fem minuter efter att bakterier har påträffats i kranvattnet. Tills vidare rapporteras inga fall av magsjuka.

Myndigheterna har upptäckt bakterier som tyder på ytvattenkontamination i prover som har tagits från vattentornet och vattennätet i Söderkulla i Sibbo. Undersökningarna pågår fortfarande uppger Sibbo kommun på sin webbplats.

Nu uppmanas alla som bor i centrum av Söderkulla och i Tasträsk att för säkerhets skull koka allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning i minst 5 minuter. Färska grönsaker och frukter ska heller inte sköljas med kranvatten som inte kokats, däremot kan man använda vattnet för att diska. Tumregeln är ändå att kärlen kan användas först då de torkat.

Enligt informationen på kommunens webbplats är det också tryggt att tvätta sig med kranvattnet samt att använda tvättmaskinen i normal ordning.

Vattenverket har isolerat vattentornet i Söderkulla från vattenledningsnätet och håller på att förbereda en sköljning av vattennätet. Vattentornet tvättas och desinficeras redan på fredag samtidigt som miljö- och hälsoskyddet i samarbete med vattenverket utreder orsakerna till nedsmutsningen.

För att se till att Söderkullaborna med färskt dricksvatten ordnar vattenverket, senaste med start klockan 16 i dag torsdag, med en tillfällig utdelningspunkt vid K-supermarket i Söderkulla. Folk uppmanas ta med egna vattenbehållare.

Vid tretiden i dag hade vårdcentralen i Sibbo inte fått in några sjukdomsfall eller patienter med magsymtom. Personer som misstänker att de drabbats av symtom som beror på vattnet uppmanas ta kontakt med sin egen hälsostation för bedömning av vårdbehovet. Det går också att ringa tfn 09–2353 6001.

Kommunen informerar följande gång i morgon, fredag, klockan 15 om vattensituationen i Söderkulla.