Lovisa hamn växer – modern kemikalieterminal byggs på utfyllnadsjord

AlfaTerminal Oy och Lovisa Hamn Ab har skrivit på ett intentionsavtal om att bygga ett nytt terminalområde i Valkom. Enligt planen ska terminalbygget placeras på ett cirka två hektar stort område vid den södra delen av hamnen.

Nygrundade AlfaTerminal Oy med Lovisa som hemort har planer på att bygga en ny kemikalieterminal i Lovisa hamn, avtalet med Lovisa Hamn ab slöts på onsdagen.

Den nya terminalhelheten inriktar sig på tillfällig förvaring av kemikalier, inklusive petrokemiska produkter och biobränslen. Samarbetet mellan AlfaTerminal Oy och Lovisa Hamn Ab innebär samtidigt att Lovisahamnens profil diversifieras ytterligare.

Hittills har hamnen specialiserat sig på bulklast- och styckegodsprodukter, bland annat har antracit, cement och produkter från den mekaniska skogsindustrin fraktats via Lovisa. Dessutom är hamnen i Valkom den viktigaste slussen för sädesprodukter.

– Vi har konsekvent strävat efter att förbättra vår service och utvecklas mot ett ännu mångsidigare håll, säger Tiina Vepsäläinen, verkställande direktör på Lovisa hamn, i ett pressmeddelande.

Tvådelat bygge

Lovisa hamn beskrivs som effektiv och flexibel med bra läge och utmärka logistiska lösningar, och via den nya kemikalieterminalen ska en betydande mängd olika slags kemikalier fraktas på årlig basis.

Terminalen byggs i två faser varav den första delen beräknas stå klar år 2023.

Hannu Koivusalo, styrelseordförande på nygrundade AlfaTerminal Oy, hur stora mängder talar vi om?

– Det är svårt att uppskatta mängden, det beror mycket på våra kunder och deras omsättning. Silorna som bildar den första terminaldelen rymmer uppskattningsvis 40 000–50 000 kubikmeter kemikalier och räknar man med att till exempel oljevolymerna byts ut tre-fyra gånger om året så är vi uppe i 150–200 000 ton per år. Men det är bara ett estimat.

Det är svårt att uppskatta mängden, det beror mycket på våra kunder och deras omsättning.

Hämtar terminalen många nya arbetstillfällen till Lovisa?

– Terminalen är ganska långt automatiserad. Lastbilstransporterna sköts helt och hållet automatiserat men varje gång ett fartyg ska lossas eller lastas så kräver det personal. Förstås måste vi också ha teknisk personal på terminalen som sköter underhåll.

Hamnen växer söderut

[article_image index="2" format="original"]

AlfaTerminal Oy har för avsikt att utnyttja existerande logistiska lösningar i frakten av petrokemiska produkter, biobränslen och andra kemikalier till och från Lovisa hamn. Koivusalo uppger att man redan nu för hyresdiskussioner med potentiella terminalbrukare.

Företaget har också hört sig för om kontorslokaler i anslutning till hamnen.

Planeringen av terminalområdet har redan inletts och miljökonsekvensbedömningen startas upp inom kort. Bygget genomförs med moderna, miljötrygga lösningar och tanken är att börja använda applikationer som påverkar energieffektiviteten.

De nybyggda silorna placeras ute på hamnområdets sydligaste udde, som först ut på Lovisa Hamn Ab:s nya areal som byggd med utfyllnadsjord. Hamnföretaget har vattenlov för den första delen av bygget, för byggskede nummer två krävs en ny ansökan om vattenlov.

Terminalen är ganska långt automatiserad.

AlfaTerminal Oy är ett nytt företag som registrerades så sent som för två veckor sedan med Lovisa som hemort, uttryckligen med Lovisaprojektet för ögonen. Ägarna är finska företag och privatpersoner med mångårig erfarenhet bland annat från bygg- och finansbranschen samt utrikeshandel med petrokemiska produkter.

Enligt Hannu Koivusalo har företaget som mål att på lång sikt fungera som lokal arbetsgivare och som skattebetalare i Lovisa.

ANDRA LÄSER