Båda vattentornen ska spolas och skuras

KONTROLLRUMMET. Risto Saarinen visar hur stadens vattensystem fungerar. Bild: Kristoffer Åberg

Exakt vilken metod Borgå vatten använder är oklart, men inom kort ska vattentornen i både Kvarnbacken och Hammars rengöras. Det kan ske med hjälp av robotar eller så töms de på sina 2 miljoner liter vatten var.

Det är en avslappnad vattenverksdirektör vi träffar tidigt på onsdagsmorgonen. Den akuta vattenkrisen är över och Risto Saarinen kan ta itu med sina normala uppgifter.

Vad orsaken var till att ett vattenprov från Kvarnbackens torn innehöll 1 E.coli-bakterie per 100 milliliter vatten för cirka en vecka sedan är fortsättningsvis oklart och Saarinen säger att mysteriet kanske aldrig blir löst, även om man gör sitt bästa för att få en förklaring.

– Vi håller naturligtvis öron och ögon öppna. Det är också väldigt viktigt att allt arbete sköts väldigt noggrant, detta gäller rörmontörer, provtagare, de som sköter processen, precis varenda en.

Minimal mängd

Den mängd E.coli som påträffades var alltså oerhört liten och Risto Saarinen förklarar att just denna bakterie inte ens förorsakar exempelvis magsjuka.

– Men den kommer från tarmen och dör väldigt snabbt. Eftersom en dylik bakterie nu påträffades i vattnet kunde man dra slutsatsen att den nyligen kommit från tarmen och att det fanns en möjlighet att vattnet också innehöll någonting annat som kunde vara farligt.

Trots dagliga prover från olika ställen hittades ändå inga nya förekomster av E.coli. Det var sedan först i tisdags hälsomyndigheterna fick resultaten av de övriga analyserna som kollade förekomsten av virus och övriga bakterier. Allt lugnt också här och direktivet om att koka vattnet avfärdades.

Direktiv ska följas

Det finns klara och tydliga direktiv för hur vattenverk och hälsomyndigheter bör förfara i exempelvis fall som i Borgå och hur provresultat bör tolkas. Ingen får soloköra.

Borgå vatten kommer givetvis att fortsätta med att ta prover från en massa olika platser och också titta noggrannare på vissa provtagningsställen runtom i staden samt rengöra sina vattentorn.

Saarinen framhåller att det finns några provtagningsställen där man oftare får sämre resultat än i övrigt och det Borgå vatten nu vill utreda är om försämringarna kan bero på fastigheternas egna ledningar som ligger intill vattenverkets.

– Vattentornen igen är ju stora kärl med yta, botten och väggar och det bildas alltid kemiska fällningar eftersom vattnet inte är destillerat. Kalk, järn och annat fälls ut och det är lätt för bakterier att börja växa.

Tornen ska inom en snar framtid rengöras ordentligt, bara beslut om själva metoden fattats.

– Vi kan till exempel skicka in robotar som borstar allting rent och behöver nödvändigtvis inte tömma ut allt vatten.

Vattnet blir inte dyrare

Vad denna operation kostar och vilken prislapp hela vattenkrisen får vet man tillsvidare inte exakt.

– Det handlar om tusenlappar eller tiotusenlappar men vi har en omsättning på 10 miljoner euro per år, så någon enorm sak handlar det inte om. Dessutom kan våra kunder vara lugna - vattenpriset stiger inte på grund av krisen, lovar vattenverksdirektören.

På frågan hur han tycker att den aktuella vattenrumban skötts svarar Risto Saarinen så här:

Jag har försökt gå igenom händelseförloppet och egentligen inte hittat någonting vi borde ha gjort annorlunda.

Han konstaterar att klockan var 9.30 tisdagen den 3 januari när Borgå vatten fick veta att det hittats en bakterie i ett vattenprov och 11.52 hade staden skickat ut pressmeddelande om saken samt direkt information till arbetstagarna.

– Via Wilma nådde man över 6 000 elevers hem.

Ett varningsmeddelande skickades också ut i radion och information delades snabbt via sociala medier.

Textmeddelanden

Borgå vatten skickade också textmeddelanden till alla de kunder vars telefonnummer vattenverket har till sitt förfogande, det vill säga drygt 3 000.

Saarinen påpekar att man kunde ha skickat cirka 10 000 meddelanden om man hade haft alla nummer. Han uppmanar därför kunder att informera om sina telefonnummer för kommande behov.

Trots att information om vattensituationen spreds i rask takt nådde den inte precis alla. Alla människor lyssnar inte på radio eller kollar webben.

– Man kan lära sig av olika situationer, också denna. Saker och ting kan alltid skötas bättre. Det gäller oss men också varje människa i samhället, påpekar han och tillägger att vi borde ha omsorg om varandra.

Vet vi att personer i vår omgivning inte har för vana att lyssna på radio eller använda sociala medier är det bra att vi kontaktar dem direkt i krissituationer, knackar på dörren eller tar till telefonen.

På många språk

Denna gång skickades information ut på svenska och finska.

– Vi är medvetna om att alla inte förstår dessa språk och nu har vi sammanställt en standardtext där det finns varningar på 14 olika språk, enligt modell från Tavastehus, berättar Saarinen.

Alla berörda parter ska också noga granska informationsgången och se vad som kan göras bättre i framtiden om någonting liknande händer.

Borgå vatten har ett kontrollundersökningsprogram enligt vilket man agerar och vid varje avvikande resultat gäller det att fundera på åtgärder.

Risto Saarinen jämför systemet med trafikövervakning.

– Det finns regler, trafikljus och poliskontroller men att ha en polis i varje korsning är inte möjligt och ibland inträffar någonting oväntat.

2.1 påträffades E.coli-bakterier i ett vattenprov från Kvarnbackens vattentorn.

Larmet gavs följande dag då provresultatet var klart.

Borgå gick ut med en uppmaning om att koka allt dricksvatten i 5 minuter.

Nya prover togs varje dag och alla var rena.

Den 10.1 upphävdes uppmaningen at koka vattnet.

Då var det klart att inga avföringsrelaterade, sjukdomsalstrande ämnen fanns i vattnet.

Mer läsning