Bada inte i Lappträsk

Höga bakteriehalter i vattnet vid Lappträsk kyrkoby badstrand gör att Miljöhälsovården avråder från att bada.

I vattenprov tagna vid Lappträsk kyrkoby badstrand den 9 augusti har konstaterats höga halter av fekala bakterier, uppger miljöhälsovården i Borgå.

I samband med provtagningen noterade man att det fanns rikligt med vitkindade gäss samt avföring från fåglar på stranden. Nya vattenprover kommer att tas för att följa upp vattnets kvalitet.

Information om provresultaten och om vattnets badduglighet hittas på miljöhälsovårdens webbsidor.