Ett barnvänligt samhälle?

Vi måste lita på forskningen, säger riskförnekarna. Vilken forskning avses då? Att de industribundna forskarnas sanning avviker från de obundnas är faktum.

06.11.2020 05:49
Barnvänliga samhällen sägs vara under planering. Bra, barnens bästa – vad kan vara viktigare? Utan verkliga förbättringar blir det förstås aldrig barnvänliga samhällen.
Den trådlösa kommunikationen är i dag allt omfattande, vilket betyder massiv mikrovågsstrålning så gott som överallt. För vuxnas skull. Men barnens situation?
Den pålitliga forskningen har bekräftat att ständig bestrålning skadar särskilt de ungas hälsa. Skolbarnen är irriterade, okoncentrerade och har svårt att sitta still. Men aldrig ett ord om vad forskningen påvisat. Strålningsnivåerna i skolorna, när ska de mätas och publiceras?
Vi måste lita på forskningen, säger riskförnekarna. Vilken forskning avses då? Att de industribundna forskarnas sanning avviker från de obundnas är faktum.
En lekplats för vuxna, vars digileksakshög växer sig allt större – sådant är vårt samhälle. Ju mera ”skojiga” apparater desto nöjdare trådlöshetsentusiaster.
Digitaliseringen är utom tvivel oersättlig inom flera områden, men den bör begränsas till ställen där den verkligen behövs. Inte påtvingas befolkningen överallt! Nu bestrålas vi alla utan pardon, gravida, nyfödda, sjuka, åldringar ... Hör det inte till våra mänskliga rättigheter att få leva i en miljö, där hälsan inte tar skada?
Men grundlagen respekteras inte. ”Besvärliga paragrafer” blundar man tydligen för. Vad säger konventionen om barnens rättigheter? Och hur ser morgondagen ut för våra minsta? Har inte samhället en skyldighet att ta strålningsvarningarna på allvar?
Att allt levande påverkas av mikrovågsstrålningen är ju ingen lögn. Blir 5G verklighet tvingas vi leva under ett mikrovågstäcke på grund av mycket tätt placerade antenner.
Naturen är mer eller mindre döende på grund av människans dumhet. Och nu är det speciellt barnens hälsa som är i fara. Fast ingen klarar i längden av mikrovågornas intrång i kroppen!
Ett friskt folk är ett lands främsta resurs och utan en levande natur kan vi inte existera.
Nu larmar mikrobiologerna om kopplingen mellan elektromagnetisk strålning och dess påverkan på mikrolivet i vår tillvaro.

Tytti Enroth-Nortes,

Söderkulla

ANDRA LÄSER