Bäckas får skärgårdslik stugby

ÄNTLIGEN! Kaarle Tuomi är glad för att stugprojektet i Bäckas kan starta. Intresse finns, det har han noterat trots att marknadsföringen inte ens kommit i gång. Bild: Chanette Härus

I tre år har Kaarle Tuomi väntat på detaljplanen, men att den dröjt bekymrar honom inte. Han är övertygad om att väntetiden gagnat den stugby som äntligen byggs i Gammelbacka. Allting är nu väl genomtänkt.

I maj 2014 träffade ÖN Tuomi vid Ängsstigens pumpstation, cirka två kilometer sydväst om Borgå centrum. Åkern på andra sidan vägen såg precis lika ut som i dag. Han redovisade då för planerna på en modern koloniträdgård, en fritidsby som han hoppades få till stånd i snabb takt.

Det drygt fyra hektar stora området nära båthamnen och Gammelbackaskogen hade också tidigare varit aktuellt som möjlig byggplats för en koloniträdgård och staden hade bjudit ut det till en förening som tackade nej. Medlemmarna ansåg att åkern inte lämpar sig för odling.

Det kunde Kaarle Tuomi inte förstå eftersom en åker är odlingsmark. Tuomi var och är en av Porvoon Paalupistes ägare och företaget har deltagit i motsvarande projekt på annat håll. Paalupiste intresserar sig för den här sortens satsningar för att firman specialiserat sig på skruvpålar. Skruvpålning är en hållbar grundningsmetod för olika sortens byggande. Man behöver inga omfattande jordarbeten, betongarbeten eller torktider. Det vibrerar eller bullrar inte då man pålar och metoden är kostnadseffektiv. Dessutom kan allt som byggts på pålar flyttas vid behov.

Att projektet inte kunde starta då berodde alltså på att detaljplan fattades.

– Vi var väldigt ivriga och hade förstås gärna börjat jobba så snabbt som möjligt. Men det var säkert bra med en väntetid. Vi har hunnit fila på konceptet och dessutom är tiden nu som gjord för ett projekt som detta. Människor vill ha små bostäder till ett skäligt pris.

Byggstart nästa år

Om allt går enligt planerna, kan bygglovet sökas i höst och själva byggandet startar våren 2018.

Den exakta prisnivån på stugorna är ännu inte klar, det är nu, då planen är fastställd, som alla kostnader räknas ut.

– För att stugorna, som kan användas året om, ska attrahera köpare måste priset vara rätt, konstaterar Kaarle Tuomi och tillägger att han redan kontaktats av ortsbor som hört sig för.

– Marknadsföringen har ju inte ens startat, så det känns bra att veta att intresse finns.

Han tror att de kommande köparna är ortsbor samt människor från främst Helsingforsregionen, kanske till största del i åldern 50 plus, personer som normalt bor i höghus.

Enligt detaljplanen får man bygga 44 kolonistugor på högst 45 kvadratmeter i Bäckas. Varje stuga har rätt till en 8 kvadratmeters otäckt terrass. 43 stugor kommer enligt Tuomi att uppföras.

Dessutom är det tillåtet att på stuglotterna uppföra två små lättkonstruerade uthus eller exempelvis växthus, förråd eller lekstuga. Koloniområdets gemensamma lokaler har anvisats till områdets mitt och Tuomi säger att man kan tänka sig exempelvis en paviljong. Man kan också bygga exempelvis bastu och klubb- eller festlokal.

Byggnaderna kan vara på högst 1,5 våningar och de ska ha sadeltak.

Inte hus i rad

– Vi har tänkt oss hus som liknar gamla skärgårdsstugor i trä. De placeras inte i rad utan lite här och där på området, i likhet med hur man byggde förr. Tomterna är på cirka 400 kvadratmeter och trots att de ligger ganska nära varandra störs man inte av grannarna just på grund av placeringen, fortsätter han.

Färgsättningen är naturnära och alla stugor behöver inte ha samma färg.

Då Kaarle Tuomi talar om "vi", syftar han på det fastighetsbolag som ska grundas inom kort.

– Jag har hittills varit primus motor för projektet men ett bolag kommer att ta över.

Han påpekar att samarbetet med staden varit väldigt bra.

– Jag har fått den hjälp jag behövt och hela processen har gått smidigt även om den tagit tid. Men jag förstår att planläggarna har så många uppgifter på sitt bord samtidigt.

Tuomi påpekar att den värdefulla skog Gammelbackaborna värnar om inte rörs.

– Invånarna kan vara lugna.

Parkeringsplatsen ritades till en början in högre upp på området men har nu flyttats intill Ängsstigen så att all trafik sker härifrån. Från området finns en förbindelse till Tolkisvägen via Slingervägen och Bofinksvägen. Avståndet till närmaste busshållplats för lokaltrafik är omkring 800 meter.

Fint läge

Han anser platsen vara perfekt för en stugby.

– Kokon utvecklas hela tiden, servicen och havet är nära.

I skogen finns många friluftsleder och i söder löper en strandled från Hammars via Uddas och Kokon till centrum. En naturskön badstrand är också ett stenkast i från.

Det blivande koloniområdet sluttar svagt och marknivån varierar mellan 1,5 och 9 meter ovanför havsytan. Stugorna byggs uppe i sluttningen medan odlingslotterna får plats närmare vägen.

– Det finns en minimal risk för översvämning längst nere så det är klokt att ha husen i närheten av skogen.

Hela området är i dag obebyggt med undantag av den närliggande pumpstationen för avloppsvatten.

Området kommer att anslutas till vattenlednings- och avloppsnätet. Fritidshusen kommer alltså att förses med alla moderna bekvämligheter.

Bekvämt

Kaarle Tuomi säger att dagens människor vill bo bekvämt också på fritiden.

– De gamla, enkla mormorsstugorna är inte längre lika eftertraktade som förr.

I planbeskrivningarna för Bäckas konstateras att koloniträdgården påverkar landskapet och ljudvärlden för invånarna i radhusområdet, speciellt under byggskedet. Konsekvenserna anses ändå ringa, eftersom den 14 meter breda parkremsan mellan områdena bevaras. Byggområdet syns inte heller direkt från radhusen.

Det rör på sig på koloniträdgårdsfronten överlag i Borgå. Också i Humleberg, 3,5 kilometer från centrum mot Veckjärvi, är detaljplanen klar och Borgå traditionella koloniträdgårdsförening har för avsikt att starta sitt byggprojekt så fort som möjligt. Enligt planen får 60 stugor plats här.

Den äldsta koloniträdgårdsföreningen (Borgå koloniträdgårdsförening) i staden har i år bytt namn och heter nu Borgå fritisodlare. Föreningen koncentrerar sig i dag främst på odlandet och har hyrt fyra odlingsområden av staden.

Tidigare sökte föreningen med ljus och lykta en tomt för traditionella kolonistugor, men godkände aldrig de platser staden föreslog.

Ligger vid Ängsstigen.

Totalt 43 stugor ska byggas.

De är på högst 45 kvadratmeter.

Husen förses med alla bekvämligheter.

Mer läsning