Nu kan man kommentera Borgås boendeprogram

Utkastet till Borgå stads program för boende har blivit färdigt, meddelar staden i ett pressmeddelande.

Alexandersbågen hör till de nyare bostadsområdena i Borgå. Nu ska staden göra ett program med målet att förbättra boendet i staden.
23.09.2020 11:26
Programmet ska, i stadens ord, "främja invånarnas välfärd och göra det möjligt för invånarna att hitta en bra och ändamålsenlig bostad eller i bästa fall ett drömhem som motsvarar ens egna önskemål, beroende på livssituationen".
Allmänheten kan nu komma med åsikter om utkastet via stadens webbsidor.
– Programmet för boende påverkar hurdana bostäder som byggs i Borgå, hur och var de byggs, och också hur vi kan förbättra de bostäder som redan finns. Med programmet vill vi främja till exempel också kvaliteten på vår boendemiljö samt växelverkan med invånare och andra intressegrupper, säger planläggare Jaana von Denffer.
von Denffer tillägger att man gärna ser att alla intresserade kommenterar programutkastet: Tidigare åsikter och konkreta idéer för utvecklingen av boendet har styrt beredningsarbetet i en bra riktning.
Utkastet kan kommenteras av nämnder och invånare, varefter det preciseras. Målet är att programmet behandlas i stadsstyrelsen under hösten. Deadline för kommentarer är den 28 september.
Mera information hittas på webben: www.borga.fi/boendeprogram-20202030  .

ANDRA LÄSER