Tretton direktörstjänster lediga inom välfärdsområdet

Tjänsterna anslås lediga att sökas internt, alltså i de kommuner som hör till Östra Nylands välfärdsområde. Inga löneklasser har angetts utan alla sökande förväntas uppge sina egna löneanspråk.

Östra Nylands välfärdsområde ska få tretton direktörstjänster. På bilden fullmäktiges första möte i Konstfabriken.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
16.06.2022 09:04
Fram till och med den 27 juni, måndagen efter midsommarhelgen, finns det nu tid att söka direktörstjänster inom det nya välfärdsområdet. Tjänsterna anslås lediga att sökas internt, för de nu anställda i Borgå, Lovisa, Sibbo, Lappträsk, Mörskom, Askola och Pukkila.
Bland de som uppfyller behörighetskraven för tjänsterna väljer man ut ledande tjänsteinnehavare på basis av meritjämförelse.
De tjänster som nu kan sökas är social- och hälsovårdsdirektör, chefsläkare, socialarbetsdirektör, vårdarbetsdirektör, tre ansvarsområdesdirektörer, för familje- och socialtjänster, för hälso- och sjukvårdstjänster och tjänster för äldre.