Nu ska vår nästvanligaste cancer motas i grind

Screening av tarmcancer inleds i hela landet nästa år. Testet görs hemma och skickas för analys på posten. Den första åldersgruppen som kallas är de som är mellan 60 och 68 år gamla.

Mira Strandberg
09.10.2021 10:30
Tarmcancer är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Finland. Varje år får kring 3 400 personer diagnosen, och 1 300 personer dör årligen i tarmcancer. Genom att införa screening siktar man på att hindra 170 dödsfall årligen. Screeningen hjälper läkare att hitta tarmcancer i ett så tidigt skede att den är lättare att behandla.
Nästa år kallas de som är mellan 60 och 68 år gamla till screening av tarmcancer. Fram till år 2031 utvidgas programmet så att alla mellan 56 och 74 är med i screeningen. Den som kallas till screening får vartannat år ett brev på posten med kallelsen, själva testet och anvisningar för provtagningen. Testet görs som ett avföringsprov, som skickas till laboratoriet för analys i ett kuvert med färdigt betalt porto. Resultatet kommer hem per post.
Det test som används är ett immunokemiskt test med vilket man letar efter dolt blod i avföringen.

Lång process

Cancerregistret i Finland har i många år jobbat för att Finland ska införa screening av tarmcancer. EU har rekommenderat screening sedan år 2003 men av de nordiska länderna har hittills bara Danmark startat ett riksomfattande screeningprogram. Ett frivilligt screeningprogram inleddes 2003, och år 2005 var 120 kommuner med i försöket.
– När screeningen utvidgades hade vi mycket att göra då kommunerna behövde anvisningar för hur de skulle göra. År 2014 gjorde vi en utvärdering och analyserade resultaten. Vi konstaterade att screeningen hjälpte också dem som inte själva deltog. Vårdstigen kunde sättas i skick. Samtidigt fick befolkningen viktig information om vilken betydelse screening spelar, säger cancerregistrets direktör Nea Malila.

Tarmcancer

En gemensam benämning på cancer i tjocktarmen och ändtarmen.
Den näst vanligaste cancerformen i Finland. Hos kvinnor är bara bröstcancer vanligare, hos män bara prostatacancer.
Uppstår när celler i tarmens slemhinna blir elakartade och börjar förökas okontrollerat.
Sannolikheten att få tarmcancer minskar om man får i sig mycket kostfiber, äter grönsaker och frukt och är fysiskt aktiv.
Riskfaktorer är bland annat högre ålder, brist på motion, rökning, kost som innehåller riktligt med processad mat och rött kött, riklig alkoholkonsumtion, övervikt.
Ger ofta inga eller diffusa symtom i början. Mest typiska symtom är magsmärtor, förstoppning, omväxlande diarré, svårigheter att tömma tarmen och blodig avföring.
3628 nya fall av tarmcancer upptäcktes 2019
Målet med screening av tarmcancer är att hitta cancern tillräckligt tidigt så det ska gå att sköta den. Tarmcancer är svår att diagnostisera bara utifrån symtom.
– Symtomen säger just ingenting, de är så allmänna. Människor har mycket liknande symtom, och de är inte alltid ett tecken på cancer. Då man får allvarliga symtom har cancern redan framskridit långt, säger Malila.
– Vi har fortfarande mycket att utveckla när det gäller cancerscreening. Vi måste också utreda om det är möjligt att inför screening av till exempel prostatacancer och lungcancer.

ANDRA LÄSER