Sjundeklassarna i Lypa och Ströhö kan få en egen dator redan i höst

Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion i Borgå vill att varje sjundeklassare ska få en personlig dator i början av höstterminen 2022. Målet är att alla högstadieelever har tillgång till en egen dator senast höstterminen 2024.

Om allt går som planerat kan sjundeklassarna i Ströhö och Lypa se fram emot en egen dator i höst.
ÖN
16.03.2022 12:33 UPPDATERAD 16.03.2022 12:34
Under sitt möte på tisdagskvällen behandlade den svenskspråkiga utbildningssektionen i Borgå ett antal ärenden som berör nästa läsår. Bland annat godkände sektionen undervisningsresurserna som handledarresurserna för skolorna.
Om allt går som planerat kommer sjundeklassarna att få en personlig dator till sitt förfogande. Åtgärden är ett av målen från utbildningstjänsternas utvecklingsprogram från 2019, där man vill utöka antalet elevdatorer.
Planen är att leasa datorerna och att alla elever på årskurs 7-9 har tillgång till en personlig dator efter några år.

Skolcoachar

För tillfället har både Lyceiparkens skola och Strömborgska skolan en anställd skolcoach.
I skolcoachens arbete ingår individuellt arbete med elever och arbete med grupper och hela klasser. Skolcoachens främsta roll är att, som en neutral vuxen, finnas till som ett tidigt stöd för eleverna och stärka deras självkänsla.
Sektionen anser att på basen av den utvärdering som har gjorts, ska coacherna kunna anställas tills vidare i stället för att de anställs för en viss tid, som i nuläget.