Aktia avslutar samarbetsförhandlingarna – de här kontoren påverkas

Resultatet av förhandlingarna blir att 92 arbetsuppgifter dras in och ungefär 50 personer får nya uppgifter. Aktia slår även samman 18 av sina kontor med andra kontor, också i östra Nyland.

SERVICENÄT. Aktia har avslutat sina samarbetsförhandlingar och ska förnya sin servicemodell, vilket påverkar kontor också i östra Nyland.
SPT
ÖN
04.11.2019 13:51 UPPDATERAD 04.11.2019 14:00
Aktia har slutfört samarbetsförhandlingarna som inleddes den 19 september. På måndagen meddelade banken om omfattande förändringar i kontorsnätverket.
Kontoren i Lovisa, Houtskär, Nagu, Korpo, Hangö, Ekenäs och Ingå sammanslås med andra kontor, alternativt utreds deras försäljning till en annan aktör. Kontoren i Munkshöjden, Myrbacka, Lojo, Kimito och Korsholm sammanslås med andra kontor.
I stället för de nuvarande kontoren i Sibbo, Tusby, Pargas, Malax, Vörå samt Karleby grundas nya kundmöteslokaler som fungerar genom tidsbokning.
Ändringarna sker gradvis med början i januari 2020. Dessutom kommer kontoret i Hagnäs att sammanslås med kontoret Tre Smeder och kontoret i Grankulla med kontoret i Hagalund i ett senare skede 2021.
Med förhandlingarna ville Aktia öka fokus på Finlands tillväxtcentrum och förnya servicemodellen som har beskrivits som "ny och kundnära" av banken. När ÖN talade med vd Mikko Auyn vid början av samarbetsförhandlingarna, den 11 september, sade han att kundnära och stängda kontor inte utesluter varandra.
– Det är inte motsatser, eller något som utesluter varandra. Tvärtom. Banktjänsterna har aldrig varit så tillgängliga som de är i dag, och som de kommer att vara i framtiden. Den gamla modellen, med fysiska bankkontor, innebar svårtillgängliga banktjänster om det inte fanns kontor på egna orten. Nu kan man sköta bankärenden oavsett var man bor, sade Auyb då.

ANDRA LÄSER