Varför fick person i riskgrupp inte vaccin?

23.08.2022 07:58
Jag skriver det här för en annan person, som har gett mig lov att skriva. Personen ifråga lider av förträngd luftstrupe, som gör att det är svårt att intubera hen och man kan endast använda ett barns intubationstub. Personen är vuxen.
Det här tillståndet försvårar intensivvård i andningsmaskin. Svår covid leder ju ofta till intensivvård i andningsmaskin.
Personen hade beställt tid för den fjärde coronavaccinationen och for till Sibbo hvc. Hen hade tidigare fått alla vaccinationer som hörande till riskgrupp. Nu fick hen komma hem utan vaccination på grund av att sköterskan hade tolkat att hon inte hör till någon riskgrupp.
Jag ringde upp numret som personen hade fått med sig när hen blev utskickad från hvc. Jag förklarade personens situation och sjukdomar, men sköterskan sade att hon har tolkat att hen inte hör till någon riskgrupp. Hon sade att det ändras inte.
Det verkar vara viktigast för sköterskan att få utöva enväldig makt, hon visade stor ovilja att beakta patientens behov och vad som skulle gynna patienten.
Är inte vaccinet avsett speciellt till sådana personer som eventuellt inte klarar intensivvård i andningsmaskin? Hör hen inte till riskgruppen personer vars tillstånd stör andningen?
Kan Sibbo hvc svara om det det rätt att en sån här person inte får vaccin? På vems ansvar är det nu om hen insjuknar svårt på grund av sköterskans tolkning?
Arg Sibbobo
På grund av frågans känsliga natur är skribenten undantagsvis anonym.
Svar Vi beklagar det skedda och olägenheterna som det medfört. Kundens tillhörighet till en riskgrupp är dessvärre inte alltid entydigt och lätt att bedöma. I oklara situationer önskar vi att kunderna är i kontakt med personen som ansvarar för vaccinationerna i Sibbo kommun. Vår strävan är alltid att hitta den bästa lösningen ur kundens synvinkel och situationen som beskrivs i insändaren har även utretts senare med kunden personligen.
Maarika Metsätähti
tf chefläkare
Sibbo kommun

ANDRA LÄSER