”Tänk experiment och ett nytt Sköldvik”

Framtidsforskaren Roope Mokka har som avsikt att skaka om deltagarna riktigt ordentligt vid Club Strategis första träff den 1 februari. Han uppmanar att tänka stort och föreslår att nya Borgåstrategin ska innehålla också experiment.

INSPIRATÖR. Framtidsforskaren Roope Mokka ser fram mot en spännande och rolig strategiprocess.
Roope Mokka, 42, levde sin barndom i Kullo intill Neste, som på sin tid förvandlade hela staden. Industrin i Sköldvik har fortfarande enorm betydelse, men verksamheten också här förändras steg för steg då ny teknologi kör över gammal.
Då Mokka på torsdagskvällen nästa vecka föreläser inför publik i Borgå folkakademi med avsikt att inspirera deltagarna till intressant diskussion om hur Borgå ska se ut i framtiden, vill han att man ska lyfta blicken och visionera på ganska hög nivå.
– Jag hoppas att de som medverkar exempelvis funderar på vad som kunde vara ett nytt Sköldvik. Då avser han givetvis någonting som skulle ha lika stor betydelse för staden, inte just ett nytt industriområde.

Snabb utveckling

Roope Moka var 17 år gammal då han flyttade från Borgå. Han grundade tankesmedjan Demos 2005 och i dag verkar den globalt. Smedjan jobbar främst med stadsutveckling, livsstil och ekonomi i den framtida staden. Då Borgå nu arbetar fram en ny strategi är Demos Helsinki leverantör.
Det är ganska naturligt att just Mokka anlitats som inspiratör på Club Strategis första kvällsträff. Staden samarbetar som bekant med tidningen Östnyland och Borgå folkakademi kring den här satsningen. Man vill erbjuda stadsborna möjlighet att komma samman och prata om hur hemstaden ska se ut fram till 2030. Det sker under tre kvällar och tre workshoppar på "Akan".
Roope Mokka vet att då den här sortens diskussioner startas, håller man sig gärna till ganska bekanta teman.
– Man funderar kanske på hur antalet turister kunde utökas eller liknande. Visst är också de viktiga, men i framtidsarbetet gäller det att fokusera på helt annan nivå.
Han påpekar att kommuner överlag bör vara beredda på att stora omvälvningar kan komma.
– Mycket av det folk talade om för tio år sedan är ju nu här. Det pratades då om teknologi och globalisering på ganska teoretisk nivå. Nu finns till exempel självstyrande bilar. En social transformation håller på att ske, vi går från ett industriellt samhälle till ett postindustriellt och det kommer att betyda mycket för bland annat kommunerna.

Isolering

Mokka säger att redan nu jobbar många på distans och handlar via nätet.
– I framtiden kanske det inte längre finns shoppingcenter, fabriker och platser där människor möts på ett spontant sätt. Människor isoleras och det gäller att skapa nya, offentliga områden för möten mellan människor.
En fråga som också måste lösas är hur folk i framtiden kan arbeta tillsammans, trots att de inte är anställda av samma arbetsgivare.
Det Demos Helsinki nu gör för Borgå är att man först utreder globala megatrender.
– Sedan kollar vi hur andra europeiska städer tagit fasta på dem, förklarar han och lovar att han på torsdag kan berätta om hur europeiska kommuner av samma storleksklass som Borgå planerar för framtiden.
Mokka tycker det är fantastiskt att Borgå stad är så modig att man startat en ny sorts strategiprocess. Personligen tycker han mycket om sin forna hemstad.
– Då jag var tonåring tog vi bussen till Helsingfors för att hitta något spännande att göra. Nu finns en hel del aktiviteter på orten.
Han anser att största risken för staden är att tänka att allt är jättebra och fortsätta i samma banor, business as usual.
En stor fråga för staden är om den i framtiden ska vara ett slags satellit till huvudstaden eller en plats med egen profil. Om man väljer det senare måste man avgöra vad det är klokast att fokusera på.

Skolorna

Roope Mokka framhåller att en stadsstrategi inte är samma som ett regeringsprogram.
– Det finns inget givet framställningssätt för en strategi. Demos har varit med om väldigt många processer, alla olika.
Vad en bra strategi enligt honom ändå innehåller är några experiment och han hoppas att också Borgå tar fasta på detta.
– Det talas alltid om ekonomi och att en kommun inte har pengar att satsa på vad som helst. Sant, men det går att utnyttja projekt som redan finns, satsa på de resurser man redan har.
Borgå satsar exempelvis nu stort på skolor och han kastar fram tanken om experiment i samband med dem. Stadsborna har säkert idéer.
– Skolhus i trä är en möjlighet, det gäller också att komma ihåg att själva undervisningen utvecklas. Framtidens skola ser inte lika ut som dagens.
Han hoppas och tror att Borgåborna är intresserade av det pågående strategiarbetet.
– Att prata om hur framtiden kan se ut är ju väldigt spännande. Finns inget intresse är någonting på tok.
Mokka påpekar att det varken är han eller Demos Helsinki som ska ha alla svar.
– Vi finns här för att hjälpa till.

Club Strategi

Hur vill du att Borgå ska se ut 2030?
Samarbetsprojekt mellan Borgå stad, tidningen Östnyland/KSF Media och Borgå folkakademi.
Tre medborgartillfällen på Akan (Runebergsgatan 16-18) med föreläsningar och tre verkstäder.
Start den 1.2 med kaffeservering klockan 18.
Föreläsaren Roope Mokka tar vid 18.30.
Arbete i verkstäder 19.30-21.
Teman är företagsamhet, livsmiljö och mångkultur.
De två följande träffarna hålls den 15.2 (föreläsare riksdagsledamot Joakim Strand) och den 1.3 (föreläsare universitetslektor Lina Bjerke).
ANDRA LÄSER