Hindsby lekis flyttar till Immersby

Fina lokaler och rimlig hyra. "Här känner vi oss välkomna."

FRID OCH FRÖJD. Barnen i Hindsby lekis får en ny gård att leka på från och med september.
Efter ett helt år av osäkerhet är det nu klart att Hindsby lekis flyttar in i Immersby frivilliga brandkårs lokaler. När vårfesten firades på torsdagen kunde garantiföreningens ordförande Anneli Lindblad samtidigt berätta att höstterminen startar i september i nya lokaler. Hon är lättad och också mycket nöjd med de nya lokalerna. Lekis har ett rum till förfogande och gården.
– Geografiskt är läget bra. Inne är allt nyrenoverat och fräscht, det är bara att bära in möblerna. Gården ska vi fixa till under sommaren.
Gården ska förses med ett staket för att förhindra riskerna som den närbelägna bäcken och bilvägen medför. Möblerna och gårdens lekredskap kommer man att flytta från nuvarande lekis.
Lekis samsas om lokalerna med byaföreningen. Men byaföreningens verksamhet infaller främst under kvällar och veckoslut medan lekisbarnen är där mellan nio och ett på förmiddagarna.
Hindsby lekis har plats för tolv barn i åldern 2-5 år och har två anställda. Hyreskontraktet med Immersby gäller tills vidare och hyran beskriver Anneli Lindblad som mycket rimlig.
– Mottagandet har varit väldigt varmt, allt går att diskutera och det känns helt enkelt jättebra.

ANDRA LÄSER