Familjer får brev

Det är familjerna som själva bestämmer om de vill ha privat eller kommunal dagvård, men bildningsledningen i Borgå marknadsför privata alternativ.

07.04.2016 08:31 UPPDATERAD 07.04.2016 14:09
Familjer med barn i dagvård i Huktis daghem, Lönneberga daghem och Villa Villekulla daghem har den här veckan fått ta emot ett brev från Leila Nyberg, direktör för småbarnsfostran och Hilding Mattsson, bildningsdirektör.
I brevet konstateras att staden kommer att avstå från små och oändamålsenliga daghemslokaler om det går att hitta ersättande platser på annat håll.
Tjänstemännen föreslår att familjerna kan ansöka om vårdplats i det privata daghemmet Touhula och anvisar också till den sida på stadens webbplats som ger närmare information om ansökningsprocessen och om servicesedlar.
Hilding Mattsson säger att det ligger i allas intresse att alla daghem har tillräckligt med barn.
– Vi samarbetar med de privata daghemmen på det sättet att vi informerar om att de finns.
– Det är ändå klart att om föräldrarna inte vill anlita privata daghem så är vi skyldiga att erbjuda en kommunal plats.

ANDRA LÄSER