Vård på svenska – ja tack!

För oss pensionärer är primärvården och äldreomsorgen på svenska alldeles särskilt viktiga.

Också om förändringarna av vården, som regeringen planerat, inte blir av är förändringar i vårdstrukturerna att vänta. Stora förändringar medför både möjligheter och risker. Om vi, som vill försäkra oss om en god vård på svenska i framtiden, förblir passiva kommer säkert den svenska vården att ytterligare försämras. Är vi aktiva nu kan vi få förbättringar till stånd. För oss pensionärer är primärvården och äldreomsorgen på svenska alldeles särskilt viktiga.
Nylands landskapsberedning (Projekt Nyland 2019) vill ha svar av så många som möjligt i Nyland och Helsingfors på en enkät om den svenska social- och hälsovården nu och i framtiden. Det är ytterst viktigt att verkligt många svarar på enkäten. En låg svarsprocent tolkas lätt så att vård på svenska inte är viktig när planerna för framtiden görs. Ett brett engagemang, kanske rent av som en folkrörelse, påverkar alltid beslutsfattare.
Vi uppmanar därför alla våra medlemmar i Helsingfors och Nyland och också alla andra, som vill måna om god vård på svenska, att svara på enkäten. Alla pensionärer har ju inte dator, men de som har kan gärna hjälpa dem som är utan att svara. Tiden är kort, enkäten stängs den 13 maj, så det gäller att handla genast.
Enkäten hittas på adressen: https://research.innolink.fi/tutkimus/uudenmaan liitto/181/.

Ole Norrback

förbundsordförande

Eili Ervelä-Myréen

Filip Hamro-Drotz

Björn Sundqvist

Kaj Sjöblom

styrelsemedlemmar

Svenska Pensionärsförbundet

ANDRA LÄSER