Dyrt med gratis preventivmedel

160 000 euro per år skulle det kosta Borgå stad att förse alla preventivrådgivningens unga kunder med gratis p-piller.

DYRT. Dyrt för staden att betala för alla unga kvinnors p-piller, men också dyrt för den enskilda användaren.
Social- och hälsovårdsnämnden behandlar på tisdag ett svar på fullmäktigeledamot Eila Kohonens motion om gratis preventivmedel till alla Borgåungdomar som är under 25 år gamla.
Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har rekommenderat att kommunerna står för gratis preventivmedel till alla kommunbor som är under 20 år. I de kommuner där man har gått in för den modellen har man kunnat minska på andelen tonårsgraviditeter och kostnaderna för abort har gått ner.
I svaret på Kohonens motion påpekas ändå att det görs ganska få aborter på unga kvinnor i Borgå. Under 2015 gjorde fem kvinnor som var under 20 år abort. Arton kvinnor som var över 20 men under 25 år gjorde abort i Borgå 2015. Totalkostnaderna blev 12 471 euro.
Ungefär 800 under 20-åriga Borgåbor besöker årligen preventivrådgivningen. Om de alla får gratis p-piller blir kostnaderna 80 000 euro per år.
Preventivrådgivningen har 1 600 under 25-åriga kunder per år. Gratis p-piller åt alla dem skulle kosta staden 160 000 euro per år.
I dagens läge får de unga klienterna en första p-pillerförpackning gratis, för tre månader.
Elva unga Borgåkvinnor, under 20 år, fick barn under 2014.

ANDRA LÄSER