Tandläkaren Jeevana Subasinghe fick sparken – överklagar beslutet

Tidningen Uusimaa skriver att Borgå stad sagt upp hälsocentralläkaren Jeevana Subasinghe från sin tjänst. Själv anser han att motiveringarna inte är tillräckliga.

INGEN DIALOG. Jeevana Subasinghe anser att ledningen för hälsocentralen anser att det handlar om kritik om de anställda vill föra diskussioner.

Enligt Uusimaa motiveras avslutandet av Subasinghes tjänsteförhållande med att han upprepade gånger betett sig osakligt med tanke på hans ställning och uppgifter. I maj 2016 fick han en skriftlig anmärkning av sin förman på grund av "ständigt svartmålande av arbetsgivaren". Även några patienter har klagat över Subasinghes beteende i vårdsituationer. I år har det skett två sådana fall. Efter det senaste, som skedde på hösten, inleddes uppsägningsprocessen.

– Jag ansökte om tjänstledigt i fjol och jag fick en rekommendation av arbetshälsoläkaren. Men tjänstledigheten beviljades inte. Jag har mött diskriminering och jag har inte fått stöd från något håll. Tydligen väntade ledningen bara på att jag skulle göra ett misstag, säger Subasinghe till Uusimaa.

Han erkänner att han även i hårda ordalag kritiserat sina chefer för hur tandvården organiserats i Borgå. En del av kritiken har nått även patienternas och sköterskornas öron.

Inga patientskador

Subasinghe säger att han under de senaste fem åren vårdat över tvåtusen patienter och att det inte är en hållbar grund för uppsägning om några av dem klagar.

– De första klagomålen under mina år i Finland kom för ett par år sedan. När det gäller patientskador är mitt rykte klanderfritt.

Före uppsägningen vädjade också ett tiotal av Subasinghes kolleger till ledningen för social- och hälsovårdsväsendet för att jan skulle få fortsätta jobba.

Social- och hälsovårdschefen i Borgå, Ann-Sofie Silvennoinen, säger till Uusimaa att en uppsägning en mycket beklaglig och otrevlig sak.

– Man har försökt rätta till situationen genom förhandlingar, muntliga anmärkningar och med en skriftlig varning. Det här förfarandet har ändå inte korrigerat situationen, skriver Silvennoinen i sitt tjänstemannabeslut där hon avslutar Subasinghes tjänsteförhållande.

Jeevana Subasinghe har de senaste 1,5 åren sökt andra tjänster runtom i Södra Finland utan framgång. Han tror sig veta varför.

– När arbetsgivaren ringer till Borgå och de låter förstå att jag är besvärlig så blir det inget av det.