Byråkrati tog kål på kyrkliga samfällighetens fastighetsaffär på Pellinge

Köpet av gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge lägergård är upphävt.

Gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård säljs trots allt inte.
28.04.2023 07:45
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt på hösten 2021 att sälja fastigheten på adressen Jiviksvägen 26 på Pellinge, den så kallade gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård, till Jan och Satu Lucenius. Priset var 244 000 euro.
Köparna har nu backat ur köpet på grund av den utdragna köpprocessen.
Försäljningen är ett beslut som ska underställas kyrkostyrelsen för fastställande, men det har lämnats in ett kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande försäljningen, vilket har gjort att processen ytterligare fördröjs.
Gemensamma kyrkorådet konstaterade därmed att köpet har annullerats.

ANDRA LÄSER