Gammalt och nytt församlingshem väcker känslor

Efter omröstning och med en understödd avvikande åsikt, beslöt församlingsrådet för Borgå svenska domkyrkoförsamling att dels föreslå att svenska församlingshemmet saneras och dels att man utreder en satsning på ett helt nytt församlingscentrum i stället för en tillbyggnad bakom finska församlingshemmet.

En sanering av Svenska församlingshemmet är nödvändig för att verksamheten ska kunna fortgå ännu i fem år, anser församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Arkivbild.
Det behövs ingen totalrenovering, men nog en sanering av varmvattensystemen och de mest slitna ytorna för att svenska församlingshemmet på Runebergsgatan ska kunna användas för församlingens verksamhet de närmaste dryga fem åren. Det har församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling kommit fram till.

ANDRA LÄSER