Nyskriven handbok ska stötta språkbadet

Eleverna som går i språkbadsskolan Leppätien koulu i Sibbo ska ha flera levande språk när de gått ut skolan. Nu finns temahelheterna som pedagogiken bygger på och tips om hur man jobbar med dem dokumenterade i en gedigen handbok.

Rektor Ann-Sofi-Pitkänen och speciallärare Merja Auramo i språkbadsskolan Leppätien koulu i Sibbo har blandat praktik och teori i den nya handboken om språkbadsundervisning.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
12.09.2022 16:38
För erfarna språkbadslärare sitter pedagogiken och arbetsmetoderna i ryggmärgen även om alla skolor och alla lärare jobbar lite på sitt eget sätt. Men fram till nu har metoder som är vardag inom språkbad inte funnits nedtecknade.

ANDRA LÄSER