Samjouren vid Borgå sjukhus ska läggas ner " En nedgradering till enbart ett dagsjukhus kan vi inte acceptera"

HUS sparplaner innebär för Borgå sjukhus del att samjouren och traumajouren ska läggas ner. Konsekvenserna har inte utretts. Ett riktigt Bemböleförslag enligt Mikaela Nylander. Nu kallas de högsta beslutsfattarna och stads/kommundirektörerna i östra Nyland till krismöte.

Samjouren i Borgå sjukhus är hotad.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
28.09.2022 13:10 UPPDATERAD 28.09.2022 16:21
HUS ska spara 95 miljoner euro och tjänstemännens förslag på hur det ska gå till går till HUS styrelse på måndag. Sparlistan publicerades på onsdagen.
Redan innan listan finns på nätsidan går budet ut: samjourerna vid Borgå och Lojo sjukhus föreslås läggas ner.
Kvällar, nätter och veckoslut skulle östnylänningar i behov av akut vård i framtiden få söka sig till jouren i Pejas i Vanda i stället för till jouren vid Borgå sjukhus.

Bemböleförslag

Enligt preliminära uppgifter skulle nedläggningen av Borgå samjour ge HUS 3,5 miljoner euro i spar och nedläggningen av den så kallade traumajouren, alltså den kirurgiska jouren, ytterligare en halv miljon euro.
Det försämrar servicen radikalt i vår region men ger ingen valuta för pengarna. Det är otänkbart att ett välfärdsområde skulle ha ett sjukhus utan jour.
– Men enligt räddningsdirektör Peter Johanssons beräkningar behövs det två och en halv fler ambulanser vid räddningsverket när vägen till närmaste jour förlängs, säger Mikaela Nylander, styrelseordförande för välfärdsområdet i Östra Nyland och fullmäktigeordförande i Borgå. Kostnaderna på årsnivå för bara de här ambulanserna är 2,2 miljoner euro.
Därtill kommer en massa andra tilläggskostnader.
– Knappast har väl jouren i Pejas en outnyttjad tilläggskapacitet för ytterligare 100 000 invånare, säger Mikaela Nylander. Där behövs säkert tilläggssatsningar, och så blir det inte längre några besparingar. 
– Det här är ett Bemböleförslag. Det försämrar servicen radikalt i vår region men ger ingen valuta för pengarna. Det är otänkbart att ett välfärdsområde skulle ha ett sjukhus utan jour.

Utan konsekvensanalys

Elin Blomqvist-Valtonen är den enda östnyländska ledamoten i HUS-styrelsen.
– Varje välfärdsområde måste ha ett joursjukhus, det är klart. Regionförvaltningsverket utreder redan nu hur patientsäkerheten har riskerats när det är så glest mellan sjukhusen med dygnetruntjour.
– Den enda möjliga vägen att gå är att styrelsen återremitterar sparlistan på måndag. Vi kan inte gå in för sparåtgärder utan en enda konsekvensbedömning. Vilka är tilläggskostnaderna som sparförslagen initierar? Jag ser inte det här som en lista som kommer att spara något alls, utan som en centraliseringslista. Listan döljer bara en strävan efter att centralisera all service till huvudstadsregionen.
Säkert behöver HUS balansera sin ekonomi men det måste göras planerat och övervägt.
Elin Blomqvist-Valtonen är gruppledare för den lilla SFP-gruppen i HUS-styrelsen.
– Men välfärdsområdets fullmäktigeordförande Heikki Vestman kan och vill engagera Samlingspartiets ledamöter och de är många. Mikaela Nylander har ett brett nätverk. Nu hjälper alla till för att kämpa mot det här sparförslaget. Säkert behöver HUS balansera sin ekonomi men det måste göras planerat och övervägt. 
I listan över sparmål finns också en indragning av samjouren vid Lojo sjukhus, men det nämns inte att det i sin tur leder till att BB i Lojo måste dras in.

Början till slutet

– Det här är ingen bra beredning, säger Max Lönnqvist, Östra Nylands välfärdsområdesdirektör. Man kan inte göra budget så här. Man har inte alls räknat med konsekvenserna av de så kallade sparförslagen. Det är som slag i luften.
– Om man verkligen lägger ner samjouren vid Borgå sjukhus så är det början till slutet. Då har en del av östnylänningarna över 100 kilometer till närmaste jourmottagning. Det påverkar och begränsar dessutom så mycket annat vid sjukhuset, som blir utan anestesiologi. Det blir ett dödsslag för Borgå sjukhus.
Om man verkligen lägger ner samjouren vid Borgå sjukhus så är det början till slutet.
I stället efterlyser Max Lönnqvist mer samarbete mellan HUS och regionen, ett samarbete som till exempel kan resultera i gemensamma lokaler för sjukhuset och hälsocentralen.

Stormöte

Sparpaketet har dessutom presenterats innan beslutsfattarna har fått se HUS budgetbok för 2023.
– Det finns ingen helhetssyn över inkomster och utgifter, då kan man ju inte ta ställning till sparförslag, säger Mikaela Nylander.
– De här förslagen är helt huvudlösa och visar på en mycket märklig och dålig förvaltningskultur. Eller så är det HUS tjänstemäns nödrop, deras sätt att visa att situationen inte är hållbar.
Alla östnyländska styrelse- och fullmäktigeordföranden och alla kommun- och stadsdirektörer möts tidigt på fredagsmorgonen, i ett Teamsmöte.
– Vi måste koordinera vårt intressebevakningsarbete gentemot HUS, säger Nylander.

ANDRA LÄSER